ตารางกิจกรรม งานเกษตรมหัศจรรย์ พืชกินได้ไม้ขายดี วันที่ 10 กันยายน 2560 ณ สกายฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว