ปาริชาติ สุวรรณ์ จากบริษัท Core and Peak Co.,Ltd มาสวัสดีปีใหม่ กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปาริชาติ สุวรรณ์ จากบริษัท Core and Peak Co.,Ltd มาสวัสดีปีใหม่ กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน