ชื่อพันธุ์ เม็ดในก้านยาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus Murray

ประวัติ

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์

ใบ รูปร่างของใบ ป้อมโคนใบ ปลายใบ เรียวแหลม ฐานใบ แหลม

ผล ทรงผลกลมรี ปลายผล แหลม ลักษณะฐานผล บุ๋ม ความยาวก้านผล ปานกลาง 5-11 เซนติเมตร   รูปร่างก้านผล ขอบนูน หนามผล รูปร่างหนามผลเว้า หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล ไม่มีหนาม หนามปลายผล หนามตรง หนามรอบขั้วผล หนามตรง

ลักษณะทางการเกษตร

ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี 100 ผล ความยาวผล 25.5 เซนติเมตร ความกว้างผล 21 เซนติเมตร  เส้นรอบวงผล 62.5 เซนติเมตร น้ำหนักผล 3.02 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 1.5 เซนติเมตร ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง 4.5 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อ 820 กรัม ความหนาเนื้อ 1.2 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก Y10A กลิ่นของเนื้อ มีกลิ่นอ่อน รสชาติของเนื้อ มันมากกว่าหวาน ลักษณะของเนื้อ ละเอียด เส้นใยในเนื้อ ไม่มี ปริมาณน้ำในเนื้อ ปานกลาง น้ำหนักเปลือก 1,900 กรัม สีเปลือกผลสุก GO177C จำนวนเมล็ดลีบต่อเมล็ดเต็ม 17/83 ขนาดของเมล็ด ความกว้าง 2.23 เซนติเมตร ความยาว 5.30 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด ขอบขนาน สีของเมล็ด GO165B น้ำหนักเมล็ด 300 กรัม ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ตรงฤดูกาล อายุการเก็บเกี่ยว 130 วัน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชาตรี โสวรรณตระกูล เจ้าของสวนละอองฟ้า โทร. 089-749-1735