ชื่อพันธุ์ เม็ดในกระดุม

ประวัติ ได้จากการเพาะเมล็ด โดย นายชม โสวรรณตระกูล หลังปี พ.ศ. 2508 ที่ชื่อว่าเม็ดใน เป็นวิธีการตั้งชื่อ เพื่อให้ทราบความเป็นมา เช่น ในกรณีเม็ดในกระดุม ผู้ปลูกจงใจให้ทราบว่าได้ใช้เมล็ดพันธุ์นั้นเพาะปลูก เมื่อติดผลแล้วแตกต่างจากแม่พันธุ์

ลักษณะเด่น

ต้น สูงใหญ่ กิ่งประธานค่อนข้างเล็ก

เนื้อ สีเหลือง มีเส้นใยเล็กน้อย

รสชาติ หวานมัน

กลิ่น กลิ่นหอมในเนื้อ

ช่วงเดือนที่ผลผลิตออก ผลผลิตออกเดือนพฤษภาคม

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชาตรี โสวรรณตระกูล เจ้าของสวนละอองฟ้า โทร. 089-749-1735