เริ่มแล้ว “งานสังคมสุขใจ” 7-9 ธ.ค. ที่สวนสามพราน ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตสมดุล…ห้ามพลาด 1 ปี มีครั้งเดียว

งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 5 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เท่นอกกรอบ…ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล” จัดโดย สามพรานโมเดล และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่สวนสามพราน จ. นครปฐม

โดยมีผู้สนใจมาร่วมงานอย่างล้นหลาม เพื่อซื้อพืชผักและสินค้าอินทรีย์ตรงจากเกษตรกรในเครือข่ายสามพรานโมเดล และเครือข่ายจากทั่วประเทศเกือบ 300 ราย รวมถึงช็อปความรู้และแรงบันดาลใจ กระบวนการทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ทั้งเรื่องการปลูก การตลาด และมาตรฐานอินทรีย์ การจัดการเรื่องท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ และการสร้างผู้นำร่วมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ระบบอาหาร รวมถึงการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล

กิจกรรมไฮไลท์ ที่ได้รับความสนใจอย่างสูงในปีนี้ คือ การเปิดตัวสามพรานโมเดล อะคาเดมี่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ระบบอาหารอินทรีย์ และการเปิดรับสมัคร นักขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล รวมถึงการร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม Go Green ในงานนี้ด้วย

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดงานสังคมสุขใจ กล่าวว่า ดีใจที่เห็นทุกภาคส่วนมาร่วมขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอินทรีย์ โดยกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งไปสู่การสร้างระบบอาหารสมดุลและยั่งยืนร่วมกัน ซึ่งในส่วนของทางรัฐบาล มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตรมาตลอด เพราะภาคเกษตรเป็นกำลังและรายได้หลักที่จะสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศ

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ซึ่งสิ่งที่ทางสามพรานโมเดลได้ขับเคลื่อน และมีการเชื่อมโยงความร่วมมือแบบบูรณาการให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างแท้จริงนั้น นับว่าสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ที่มุ่งสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืน สามารถขยายผลไปได้อย่างเป็นวงกว้างในภูมิสังคมอื่นๆ

“การขับเคลื่อนสามพรานโมเดล เป็นความภาคภูมิใจของทั้งจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย ที่มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนเกิดเป็นต้นแบบที่เป็นรูปธรรม สร้างสรรค์ ผลิตองค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงการมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน สามารถพัฒนาต่อยอด ขยายผลไปสู่ความยั่งยืนและสมดุลในด้านของการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอันดีงาม ในภูมิสังคมอื่นๆ”

นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ผู้ริเริ่มการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล และประธาน จัดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 5 เปิดเผยว่า ภูมิใจที่งานสังคมสุขใจ ได้รับการตอบรับจากประชาชนคนไทยทั้งในกรุงเทพฯ นครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก

ซึ่งปีนี้นับว่ามีความคึกคักมากกว่าทุกปี อันเป็นผลมาจากความตื่นตัวเรื่องสุขภาพ การส่งเสริมและการกระตุ้นจากภาครัฐ กระแสการบริโภคอาหารอินทรีย์ การท่องเที่ยวนอกกรอบ รวมถึงความตื่นตัวเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรอินทรีย์ ชุมชน ปัญหาการระบบนิเวศจากการใช้สารเคมีในการทำเกษตร ตลอดจนความต้องการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และสิ่งแวดล้อม อยากมีแรงบันดาลใจทำในสิ่งที่แตกต่างที่มีคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น และอยากมามีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์เพื่อสร้างระบบอาหารที่สมดุลกับสามพรานโมเดล

ด้าน คุณอภิรตี สีบุญเรือง รองผู้อำนวยการกองสร้างสรรค์กิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยินดีที่ได้เห็นการเติบโตของการสามพรานโมเดลซึ่งขับเคลื่อนมาแล้ว 8 ปี โดยถือเป็นต้นแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งในระดับท้องถิ่นและในภูมิสังคมอื่นๆ

และรู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมจัดงานสังคมสุขใจ ซึ่งเป็นงานที่มีคุณค่าและมีความหมาย คือไม่เพียงแต่กระตุ้นเรื่องสุขภาพ การท่องเที่ยวเท่านั้น ยังเป็นการยกระดับคุณค่าทางจิตใจ สร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม ขยายองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชน อันจะเป็นการสร้างรายได้กระจายไปสู่ท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม อีกทั้งเปิดมิติใหม่ของการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในประเทศ เน้นการท่องเที่ยวไปพร้อมกับการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง

ส่วน ดร.นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนัก 5 สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม (สสส.) กล่าวว่า ทางสำนักฯ จึงมุ่งส่งเสริมอาหารปลอดภัยให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยได้เข้าใจ และเข้าถึงอาหารที่มีความปลอดภัยได้เท่าเทียมกันมากขึ้น จึงได้สนับสนุนการขับเคลื่อนสามพรานโมเดลมาอย่างต่อเนื่อง และดีใจที่มีการจัดงานสังคมสุขใจขึ้น อันจะทำให้ทุกภาคส่วน ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสุขภาพกัน และทำให้ผู้บริโภคตื่นตัวและสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารที่มีความปลอดภัยมากขึ้น

ขณะที่ นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 5 ซึ่งรวมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จากทุกภาคส่วน เป็นโอกาสสำคัญที่พี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดนครปฐมและใกล้เคียงจะเข้ามาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ เพื่อร่วมกันก้าวไปสู่การสร้างระบบอาหารที่สมดุลร่วมกัน

รวมถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นภายในจังหวัด ในฐานะจังหวัดนำร่องด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดนครปฐมดีใจที่ได้ทำงานร่วมกับทางสามพรานโมเดลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จังหวัดนครปฐมก้าวไปสู่การเป็นจังหวัดอาหารปลอดภัยต้นแบบ และจังหวัดนำร่องเกษตรอินทรีย์ ในที่สุด

โดยในปีนี้มีความพิเศษ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักบทบาทและยกระดับศักยภาพการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนระบบอาหารอินทรีย์ จึงได้มีการเปิดตัวสามพรานโมเดลอะคาเดมี่ พร้อมจัดนิทรรศการ เปิดรับสมัครนักขับเคลื่อน จัดการเสวนาในเชิงลึก เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ การเชื่อมโยงคนทั้งห่วงโซ่ ของสามพรานโมเดล รวมถึงการเปิดเวทีโคชชิ่ง ชวนผู้เชี่ยวชาญ มาเล่าเส้นทางการขับเคลื่อนและให้คำแนะนำ รวมถึงการเปิดหลักสูตรอบรมคลอบคลุมเรื่อง การให้ความรู้เกษตรอินทรีย์เบื้องต้น การขับเคลื่อนสามพรานโมเดล การสร้างผู้นำเชิงระบบ การสร้างผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำองค์ความรู้ของสามพรานโมเดลไปขยายผลต่อยอดได้

งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 5 จัดขึ้น 3 วันเต็ม ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-17.00น. ในพื้นที่ของสวนสามพราน โดยแบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็นโซนต่างๆ 11 โซน ได้แก่ โซนความรู้เกี่ยวกับขับเคลื่อนของสามพรานโมเดล โซนปฐมออร์แกนิก และ คิดส์โซน จัดแสดงนิทรรศการเส้นทางกล้วยครบวงจร ตั้งแต่การปลูก การแปรรูป และจำหน่าย โซนตลาดสุขใจ จำหน่ายผลผลิตอินทรีย์ อาหารอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย โซนร้านค้าออร์แกนิก เป็นต้น

ในงานยังรวมถึงการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยตลอดงานจะงดการใช้ถุงหิ้วพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก แก้วพลาสติก และหลอดพลาสติก เน้นให้ทุกคนที่มางานนำถุงผ้า และกระบอกน้ำมาใช้เอง โดยในงานมีน้ำดื่มสะอาดให้เติมได้ตลอด

ต้นอ่อนผักบุ้งออร์แกนิก
กุหลาบออร์แกนิก

ขณะที่เกษตรกรอินทรีย์ ร้านค้าที่มาออกบู๊ธ ต่างร่วมใจมอบส่วนลด ของแถม ให้ลูกค้าที่นำถุงผ้ามาใช้เป็นพิเศษ และมีโซนจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และถุงผ้า เพื่อให้ลูกค้าที่ไม่ได้นำมาได้ช็อปช่วยโลกไปพร้อมกันๆ รวมถึงการจัดการขยะแบบ Zero Waste ด้วย

ประชาชนผู้สนใจ สามารถมาร่วมงานสังคมสุขใจ “เท่นอกกรอบ…ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิต ที่ สมดุล” ตั้งแต่ ศุกร์ที่ 7 ถึง อาทิตย์ที่ 9 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่ เวลา 09.00-17.00 น. ที่ สวนสามพราน จ.นครปฐม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ โทร. 034-322-588-93 หรือติดตามที่ Facebook/สามพรานโมเดล