ซี.พี. เวียดนาม รณรงค์ลดการทิ้งขยะ เนื่องในวันคุ้มครองโลก ปี 2019

นายวรวิทย์ อรุณรักษา ผู้ช่วยรองกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ซี.พี. เวียดนาม นำเพื่อนพนักงาน พร้อมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยเขต โฮจิมินห์ และเครือข่ายองค์กรต่างๆ จำนวน 300 คน เข้าร่วมรณรงค์ลดการทิ้งขยะ เนื่องในวันคุ้มครองโลก ปี 2019 หรือ Earth Day 2019 เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการลดปัญหาขยะ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี นายตันเทิด เถียน ป๋าว (Ton That Thien Bao) ประธานองค์กรเวียดนามสะอาดและสีเขียว เป็นประธานเปิดงาน ณ สวนสาธารณะ 23/09 เขต 1 เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม