เครือ ซีพี ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ส่งสัตว์ป่าคืนวนา ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เชียงใหม่

โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานฯ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดโครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นการปล่อยสัตว์ป่าคืนเขื่อนครั้งแรกของประเทศไทย ในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล พื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เขียงใหม่

โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสนับสนุนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16  และเครือข่ายในพื้นที่จัดโครงการ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าที่สมบูรณ์” ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เชียงใหม่  เพื่อเร่งฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า และสร้างสมดุลระบบนิเวศ

กิจกรรมปล่อยสัตว์ป่าครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นประธานเปิดงาน โดยมีการปล่อยสัตว์ป่าคืนธรรมชาติ 2 จุด คือ วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล และบริเวณผาช่อ เหนือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล รวมสัตว์ป่าทั้งหมด 9 ชนิด จำนวน 636 ตัว

ทั้งนี้ พื้นที่ปล่อยสัตว์ป่าทั้ง 2 จุด ซึ่งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีสภาพสมบูรณ์ มีปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิต และเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า นอกจากนี้ ยังมีการลาดตระเวน ดูแลป้องกันพื้นที่อย่างเข้มแข็ง อีกทั้งองค์กรเครือข่าย พระภิกษุสงฆ์ และประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือและมีทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า

ภายในงานยังมีกิจกรรมกล่าวคำปฏิณาณและส่งมอบอาวุธปืนคืนจากชุมชน พร้อมร่วมกันปลูกพืชอาหารสัตว์ป่า และทำโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่าที่ปล่อย รวมทั้งปล่อยปลาลงสู่เขื่อนแม่งัดสมบูรณชล จำนวน 50,000 ตัว