วช. ลงนาม MOU ถ่ายทอดนวัตกรรมอาหาร ให้ บริษัท บลูสไปซ์ จำกัด

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงถ่ายทอดนวัตกรรมอาหาร กับ บริษัท บลูสไปซ์ จำกัด

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วช.และ บริษัท บลูสไปซ์ จำกัด โดยมี นางนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บลูสไปซ์ จำกัด ร่วมลงนาม วันเสาร์ที่ 27กรกฎาคม 2562 ณ ภัตตาคารบลูเอเลเฟนท์ ถนนสาทรใต้

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ได้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย “แผนงานโครงการวิจัยครัวไทยสู่ตลาดโลก” มาตั้งแต่ ปี 2560 และสามารถขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะภาคเอกชนซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และในโอกาสนี้ บริษัท บลูสไปซ์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจในผลงานวิจัยของโครงการ “การวิจัยพัฒนามาตรฐานการผลิตเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับและผลิตภัณฑ์คงรสชาติแท้จากความหลากหลายทางชีวภาพของพืชผักและสมุนไพรเพื่อรักษาคุณค่าเชิงรสชาติแท้ แก่ธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก”

ซึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่งที่อยู่ภายใต้แผนงาน “ครัวไทยสู่ตลาดโลก” ที่สามารถนำผลผลิตจากงานวิจัยส่วนหนึ่ง คือ กระบวนการผลิตกะเพราอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเอกชนไปผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ซึ่งโครงการดังกล่าว มี นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นหัวหน้าโครงการ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายการร่วมมือพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ที่เป็นความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป