“ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เยี่ยมชมบู๊ธนิทรรศการ วว. “TISTR Land…ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” @ มหกรรมวิทย์ 2562

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ เยี่ยมชมบู๊ธนิทรรศการ “TISTR Land…ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำผลงานความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เข้าร่วมจัดแสดง นำเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่ทันสมัย ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 โอกาสนี้ ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ นางสาวยุพิน พุ่มไม้ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำชมกิจกรรมภายในบู๊ธ ประกอบด้วย กิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้แก่เยาวชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ได้แก่ ภารกิจ วว. ต้นกำเนิดเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต งานวิจัยการเกษตรและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรเพื่อชุมชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก กิจกรรม DIY สร้างสรรค์ด้วยมือคุณ รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อโลกของเรา (วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ฮอลล์ 8 อิมแพค เมืองทองธานี)

บทความก่อนหน้านี้ซีพีเอฟ เสิร์ฟอาหารหนุนทัพนักกีฬาไทยสู้สองศึก ซีเกมส์-โอลิมปิก
บทความถัดไปปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ เมืองหน้าด่าน ร่วมกับ ซีพีเอฟ จัดอบรมเกษตรกรรายย่อย ป้องกัน ASF ในสุกรอย่างเข้มแข็ง