วช. – ไออาร์พีซี – ม.เกษตร ร่วมกันสร้างต้นแบบ Zero Plastic Waste ตั้งเป้าพาประเทศสู่สังคมปลอดขยะพลาสติก

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานให้ทุนวิจัยหลักของประเทศและส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน บนฐานงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์และปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ที่ผ่านมาได้สนับสนุนงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยท้าทายไทย : ทะเลไทยไร้ขยะ ซึ่งการสนับสนุนครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

วช. ได้นำหลักการ Sharing as Beneficial Principle จะเป็นมาตรการที่สำคัญในการแก้ปัญหาขยะพลาสติก โดยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาระบบการรับรอง Zero Plastic Waste สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกขึ้น เพื่อให้การรับรองอุตสาหกรรมที่ลดการเกิดขยะพลาสติกได้อย่างเบ็ดเสร็จหรือขยะพลาสติกเป็นศูนย์

โดย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เป็นบริษัทแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองดังกล่าวในกระบวนการผลิต หรือ Zero Plastic Waste in Production Process ระบบการรับรอง Zero Plastic Waste ที่สร้างขึ้นจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศ และเป็นแม่แบบให้แก่ 10 ประเทศ ในกลุ่ม ASEAN ในอนาคต

นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กล่าวว่า เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และลดปัญหาที่เกิดจากขยะพลาสติก (Waste Polymer) ซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ขณะที่ บริษัท IRPC ซึ่งดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นน้ำมันบนพื้นฐานของความยั่งยืนเสมอมา

IRPC จึงได้ร่วมกับ วช. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะพลาสติกจากแหล่งกำเนิดอย่างยั่งยืน โดยไม่ปล่อยให้มีของเสียออกจากกระบวนการผลิต (Zero Plastic Waste in Production Process) ซึ่งเป็นไปตามโมเดล POLIMAXX ECO Solution ของ IRPC คือโมเดลต้นแบบการจัดการพลาสติกในโรงงานผลิต ที่ IRPC สร้างขึ้น เพื่อให้เกิดการ Recycle อย่างถูกวิธี
มีประสิทธิภาพ

ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานแบบ Close Loop ไม่ทำให้ขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตออกนอกระบบไปเป็นภาระแก่ชุมชนและสังคม รวมถึงการนำ Big Data สร้างเป็นฐานข้อมูล Plastic Waste Platform เพื่อรวบรวมขยะพลาสติกจากแหล่งผลิตแต่ละโรงงาน ทั้งของ IRPC และลูกค้า ทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการขยะพลาสติกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประหยัดงบประมาณ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ปัจจุบัน IRPC บริหารจัดการขยะพลาสติกในกระบวนการผลิตที่ดีอยู่แล้ว ซึ่งการร่วมมือกับ วช.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งนี้ จะช่วยยกระดับในการแก้ปัญหาขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางใช้งบประมาณน้อย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่สุด

ในวันนี้ IRPC ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก จำนวน 15 ราย เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ IRPC และ วช. เพื่อร่วมนำประเทศสู่สังคม Zero Plastic Waste ในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ของไทย ผู้ผลิตและออกแบบของใช้ของแต่งบ้านที่ได้รางวัลมาหลายเวที ผู้ผลิต food packaging รายใหญ่ที่ส่งให้ร้านอาหารทั่วประเทศ ผู้ผลิตกระดาษเปียกหรือผ้า Spunbond และ ผลิตถุงกระสอบส่งออกทั่วโลก, ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และ บริษัท compound plastic ชั้นนำ