กยท. เปิดมหกรรมยางพาราท้องถิ่น ของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 63 ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่น ของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 โดยการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน เกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่น ของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 ว่าเป็นโอกาสให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเขตภาคเหนือ ได้นำสินค้า/ผลิตภัณฑ์จากยางพารา มาจัดแสดงและจำหน่าย พร้อมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างแรงกระตุ้นให้มีการประดิษฐ์คิดค้น/ปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ยางพาราท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักแก่ภูมิภาคอื่นๆ และยังเป็นการพัฒนาช่องทางการตลาดและธุรกิจยางพารา เพื่อพัฒนายางพาราทั้งระบบในอนาคตต่อไป

นายรุ่งเรือง ลุ้งบ้าน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ กล่าวเพิ่มเติมถึงกิจกรรมภายในงานว่า งานนี้เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์จากยางพารา มีนิทรรศการความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมยางพารา การแสดงขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น วิถีชาวสวนยาง การประกวดธิดาชาวสวนยาง จัดประกวดผลิตภัณฑ์ยางพารา และสินค้าเกษตรอื่นๆ จัดแข่งขันกรีดยางพาราชิงแชมป์ภาคเหนือ การสัมมนาและเสวนาทางวิชาการยางพารา เป็นต้น ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่น ของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563

ทั้งนี้ กยท. จะมีการจัดงานมหกรรมยางพาราท้องถิ่น และของดีประจำเขต โดยกระจายจัดตามภูมิภาคระดับเขตของการยางแห่งประเทศไทยตลอดทั้งปี 2563