ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนระยอง

เอสซีจี โดย นายไพศาล เล็กสกุลไชย (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ และ นางสาวน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคม พร้อมผู้บริหารธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง แห่งใหม่ โดยมี นายถวิล โพธิบัวทอง (ที่ 2 จากซ้าย) นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุดให้การต้อนรับ และ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

สำหรับการเปิดศูนย์ในครั้งนี้ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์รวมมูลค่า 3,000,000 บาท เพื่อส่งเสริมและเพิ่มการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพแก่ชาวชุมชนระยอง โดยจัดทำศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและกายภาพบำบัด จัดทำระบบบัตรคิวสำหรับผู้มาใช้บริการที่ศูนย์ ร่วมสนับสนุนศูนย์แพทย์แผนไทย รวมถึงติดตั้งฟิล์มติดกระจกอาคารกันความร้อน พร้อมมอบชุดถังขยะและป้ายให้ความรู้เรื่องการแยกขยะอย่างถูกต้องภายในศูนย์

นอกจากนี้ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ยังได้ให้ความรู้ในการดูแลตัวเองเชิงป้องกันกับชุมชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตลอดจนสาธิตวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและแจกให้ผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย ทั้งนี้ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จะร่วมส่งเสริมกิจกรรมในศูนย์อย่างต่อเนื่องเพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชนระยอง

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุดแห่งใหม่นี้ สร้างขึ้นเพื่อทดแทนศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพยอมเดิมที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณคนที่มาใช้บริการซึ่งมีเพิ่มมากขึ้น โดยภายในศูนย์แห่งใหม่นี้มีบริการทางด้านสาธารณสุขที่ทันสมัยและครบครันไว้สำหรับบริการคนในชุมชนเขตมาบตาพุด จังหวัดระยอง และพื้นที่ใกล้เคียง