บ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ นำทีมเข้าปรับปรุงระบบไฟฟ้า ลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ให้กับ รร. ในชุมชน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ นำทีมเข้าปรับปรุงระบบไฟฟ้า ลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
ให้กับโรงเรียนในชุมชนอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงาน เข้าปรับปรุงระบบไฟฟ้าและปลั๊กไฟ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ภายในโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ. ราษฎร์บำรุง) อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ ยังได้มีการติดตั้งหลอดไฟ เพื่อเพิ่มแสงสว่างในห้องเรียน และได้ติดตั้งพัดลม จำนวน 20 ตัว พร้อมส่งมอบเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย

 

Thai Central Chemical Public Company Limited led a team to maintain electrical system, reduce accident risk for school nearby Nakhon Luang District in Pra Nakhon Si Ayutthaya Province.

Mr. Somruk Likitcharoenphan – Executive officer & Senior Vice President of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC) led employees to maintain electrical system and sockets to reduce accident risk at Wat La mud School at Nakhon Luang District in Pra Nakhon Si Ayutthaya Province. Moreover, TCCC installed light bulbs to improve lighting in classroom, including ceiling fan amount 20 pieces and also gave hand sanitizers and cotton masks to school.