มฟล.จัดงานสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 22 ปี

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้จัดงานสถาปนามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี ช่วงเช้าจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 160 รูป ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมสมเด็จย่า

หลังจากนั้น เวลา 09.30 น. พิธีทางศาสนา พิธีถวายผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา ก่อนเข้าสู่กิจกรรมรายงานประชาชน ในเวลา 10.00 น. โดย รศ.ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี รายงานพัฒนาการ/ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และเข้าสู่ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562