จากพนักงานบริษัท สู่ “ผู้รับเหมาก่อสร้าง” ร้านเซเว่น สร้างรายได้มั่นคง พร้อมส่งต่องานและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แรงงานไทย

นับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถกระจายรายได้สู่ชนชั้นแรงงานรากหญ้า สำหรับ “ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง” อีกทั้งธุรกิจนี้ยังเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจอีกหลากหลาย อาทิ ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง วิชาชีพสถาปนิก สินค้าอุปโภคบริโภคที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

บริษัท เก่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้รับเหมาก่อสร้างร้านเซเว่น อีเลฟเว่น มานานกว่า 3 ปี รวมแล้วมากกว่า 100 สาขา ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สร้างงาน กระจายรายได้ให้คนงานนับ 70 ชีวิต กินดีอยู่ดีมีอาชีพสุจริตเลี้ยงครอบครัว แถมทุกคนไม่ตกงานช่วงโควิด-19 ล่าสุดยังคว้ารางวัลเซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอี ไทยยั่งยืน ประจำปี 2562 ประเภท SME ยั่งยืน ด้านงานระบบวิศวกรรม

เบื้องหลังความสำเร็จที่เกิดขึ้น นายรุ่งโรจน์ ผลจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เก่ง เอ็นจิเนียริ่ง เผยว่า มีทุกวันนี้ได้ เพราะได้รับโอกาสจากบริษัทใหญ่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ คำนึงถึงคู่ค้าเป็นหลัก และมีวิสัยทัศน์ยาวไกล อย่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

นายรุ่งโรจน์ เปิดฉากเล่าว่า ปี 2560 บริษัท ซีพี ออลล์ เปิดโอกาสให้ผู้รับเหมาหน้าใหม่เข้ามานำเสนอโปรไฟล์ และผลงาน ในปีนั้นมีบริษัทเข้ามาร่วมแข่งขัน 5 บริษัท หลังจากผ่านการตรวจสอบประวัติว่าโปร่งใส ทาง ซีพี ออลล์ จะให้แต่ละบริษัททดลองสร้างร้านเซเว่น อีเลฟเว่น โดยต้องคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย เป็นสิ่งสำคัญ ทาง บริษัท เก่ง เอ็นจิเนียริ่ง สร้างเสร็จก่อนเจ้าอื่น คะแนนผ่านเกณฑ์ทุกขั้นตอน ในที่สุดได้รับสิทธิ์เข้ามาร่วมประมูลงานครั้งต่อไป

โอกาสที่ได้รับในครั้งนั้น ทำให้เขาหลุดพ้นจากวงจรธุรกิจเดิมๆ จากที่ต้องคอยรับช่วงงานต่อจากคนอื่น รายได้ไม่สม่ำเสมอ ลูกน้องเครียดไม่มีงานทำ กลายมาเป็นบริษัทที่มั่นคง มีงาน มีรายได้ตลอดทั้งปี
ปัจจุบัน นายรุ่งโรจน์ ร่วมงานกับ บริษัท ซีพี ออลล์ มานานกว่า 3 ปี ก่อสร้างร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ไปแล้ว 100 สาขา เฉลี่ยแต่ละปี ก่อสร้าง 30 สาขา แต่ละสาขาใช้ระยะเวลาสร้างนาน 45-50 วัน

สำหรับเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์สร้างร้านเซเว่นฯ ผู้ประกอบการ บอกว่า อันดับแรกหลังจากได้รับแบบร้านมา จะเสนอราคาส่งเจ้าหน้าที่ กระบวนการนี้คัดเลือกจากคุณภาพวัสดุที่ใช้ คำนึงถึงความปลอดภัยและงบประมาณเป็นหลัก

สำหรับกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ เจ้าของกิจการ ระบุว่า ตนยึดหลัก 4 ข้อ นั่นคือ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ยึดมั่นคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ และไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน ดั่งพันธกิจที่ยึดถือมาตลอด คือ มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญงานก่อสร้าง เพื่อให้ผลงานออกมามีคุณภาพ สร้างความพอใจสูงสุดให้ลูกค้า จริงใจ ซื่อสัตย์กับผู้ถือหุ้น หนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย

ในส่วนของปัญหาที่ผู้รับเหมารายย่อยมักจะพบเจอ คือ แรงงานจะขาดลา หรือลาออกช่วงเทศกาล เช่น สงกรานต์ และปีใหม่ นายรุ่งโรจน์ แก้ไขปัญหานี้ด้วยการจ่ายเงินค่าจ้างตรงเวลา แต่ละวันเลี้ยงข้าวคนงานบ้าง พยายามให้ลูกน้องทำงานไม่เครียดมาก รวมถึงมีเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เขาเชื่อว่าหากนายจ้างดี ลูกน้องจะไม่กดดัน และมีใจอยากทำงานร่วมกัน

ด้านการแข่งขันธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เจ้าของกิจการ ระบุว่า 2-3 ปี ที่ผ่านมา อาชีพนี้มีการแข่งขันสูงขึ้นเฉพาะบริษัทที่เป็นคู่แข่งโดยตรงประมาณ 10 เจ้า ทั้งนี้สาเหตุมาจากช่างที่มีประสบการณ์ต่างผันตัวขึ้นมาเป็นผู้รับเหมา อาชีพนี้ไม่ต้องใช้วุฒิการศึกษา ขอแค่มีประสบการณ์สามารถทำงานก่อสร้างได้ ก็มีรายได้


หลังจากที่ได้ร่วมงานกับ บริษัท ซีพี ออลล์ เอสเอ็มอี คนขยัน เผยความในใจว่า ในฐานะคู่ค้าที่ร่วมงานกันมา 3 ปี ไม่เคยเกิดปัญหาใดๆ ลูกน้องทำงานไม่เครียด ทุกคนได้รับค่าแรงตรงเวลา เพราะ ซีพี ออลล์ และ ร้านเซเว่นฯ เป็นองค์กรที่มั่นคง ยั่งยืน เติบโตต่อเนื่อง ลูกค้าเข้ามาใช้บริการนับวันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นด้วย สภาพคล่องทางการเงินสูง ยิ่งช่วงวิกฤตโควิด-19 ลูกน้องมีงานทำ ไม่มีใครตกงานเลย ได้ค่าแรงเกินอัตราค่าจ้างขั้นต่ำด้วยซ้ำ เฉลี่ยคนละ 400, 500, 600 สูงสุด 700 บาท

สำหรับประวัติ คุณรุ่งโรจน์ หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์งานก่อสร้างด้วยการเป็นพนักงานบริษัทตลอด 9 ปี นับตั้งแต่คุมไซต์งาน อยู่โกดังสินค้า กระทั่งปี 2559 รวบรวมความกล้าพาตัวเองขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการ ‘ผู้รับเหมารายย่อย’ จดทะเบียนรูปแบบบริษัท เก่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 9/206 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

กว่า ‘บริษัท เก่ง เอ็นจิเนียริ่ง’ ธุรกิจเล็กๆ จะเป็นที่รู้จัก และได้การยอมรับ ผ่านอุปสรรคประสบปัญหามากมาย ล้วนแล้วมาจากการร่วมงานกับบริษัทที่สายป่านไม่ยาว กระทั่งพบจุดเปลี่ยนของชีวิตหลังได้มาร่วมงานกับ ซีพี ออลล์