สหกรณ์โคนมสระบุรีรวมน้ำใจสนับสนุนนมพร้อมดื่มให้โรงพยาบาลสนามบุษราคัม เมืองทองธานี รมช.มนัญญาเป็นตัวแทนมอบนมกล่องให้ผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมจัดอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนสหกรณ์โคนมจากจังหวัดสระบุรี เดินทางไปมอบนมพร้อมดื่ม ซึ่งทางเครือข่ายสหกรณ์โคนมจากจังหวัดสระบุรีได้ร่วมกันบริจาคและตั้งใจที่จะนำมามอบให้กับโรงพยาบาลสนามบุษราคัม ที่ตั้งอยู่ภายในอาคารชาแลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี  เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งมอบกำลังใจกับประชาชนที่เข้ารับการรักษาโรคไวรัสโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสนาม พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้จัดอาหารเพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่มาปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ นมพร้อมดื่มที่นำมามอบให้ในครั้งนี้ เป็นการแสดงถึงพลังความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจของขบวนการสหกรณ์ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการส่งกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่มาพักรักษาตัว และบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังทำหน้าที่อย่างหนักในขณะนี้ โดยนมพร้อมดื่มที่นำมามอบให้ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์โคนมในจังหวัดสระบุรี 7 แห่ง ร่วมกันบริจาคนมพร้อมดื่ม จำนวน 270 ลัง หรือจำนวน 9,720 กล่อง ซึ่งในแต่ละลังจะมีนมกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร  36 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม 300 โหล สหกรณ์ที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ประกอบด้วย สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (พระพุทธบาท) จำกัด สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ซับกระดาน) จำกัด สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (มิตรภาพ) จำกัด สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินซับสนุ่น จำกัด สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ลำพญากลาง) จำกัด ประกอบกับวันที่ 1 มิถุนายน ถือเป็นวันดื่มนมโลกในแต่ละปีจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดื่มนม ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) จึงเล็งเห็นว่าในปีนี้ควรจัดโครงการสนับสนุนนมพร้อมดื่มให้กับโรงพยาบาลสนามด้วย ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการดื่มนมให้กับคนไทยแล้ว ยังเป็นการให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ป่วยที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม เพื่อทุกคนจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงต่อสู้กับโรคภัยในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

นอกจากนี้ ขบวนการสหกรณ์ในหลายพื้นที่ ก็ยังได้ร่วมกันมอบผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าวสาร ผัก ผลไม้ ให้กับโรงพยาบาลสนามในแต่ละจังหวัด เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในแต่ละพื้นที่ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกสหกรณ์ที่ออกมาแสดงพลังของความรักสามัคคี ที่มีความห่วงใยและไม่ทิ้งคนไทยด้วยกัน และหากมีหน่วยงานใดหรือผู้ที่สนใจจะสั่งซื้อนมพร้อมดื่มจากสหกรณ์โคนมเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลสนามในจังหวัดต่างๆ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. (02) 281-0032, (084) 643-0430 เพื่อเป็นการช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์นม UHT ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้โดยตรง และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้อีกทางหนึ่งด้วย