อสป. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 : นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) มอบหมายให้ นางสาวสุปราณี พลวารี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร องค์การสะพานปลา และคณะฯ เข้ามอบของบริจาค ให้แก่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร