ม.แม่โจ้ มอบผลิตภัณฑ์กระชายขาว ให้โรงพยาบาลนครพิงค์ ช่วยเสริมสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด-19

เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เรืองชัย วัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และ ดร.วาริน สุทนต์ หัวหน้าศูนย์สมุนไพรและแพทย์แผนไทยแม่โจ้ ในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มอบ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกระชายขาวที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับบริษัท โอ เอส เค ทราเวล แอนด์ เฮลท์ จํากัด ให้แก่โรงพยาบาลนครพิงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย เครื่องดื่มสกัดจากกระชายขาว 500 ขวด กระชายขาวสกัดบรรจุแคปซูล 24 ขวด และชากระชายขาวสกัด 24 กล่อง โดยมี นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรกระชายขาวเกิดจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศูนย์สมุนไพรและแพทย์แผนไทยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยอาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์ หัวหน้าศูนย์ฯ กับ บริษัท โอ เอส เค ทราเวล แอนด์ เฮลท์ จำกัด ซึ่งทางศูนย์สมุนไพรฯ ได้กำหนดสูตรผลิตภัณฑ์สมุนไพรกระชายขาวผสมขิงและใบเตยขึ้นมา เพื่อช่วยในการเสริมสร้างสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกันจากโรคโควิด-19 โดยอาศัยข้อมูลในตำรับยา และคัมภีร์ยาสมุนไพรแผนโบราณ ประกอบกับรายงานการวิจัยที่มีรายงานไว้ว่า สารสกัดหยาบกระชายขาวและขิงให้ผลที่ดีในการช่วยยับยั้งเซลล์เชื้อโควิด-19 ในหลอดทดลอง ทางศูนย์สมุนไพรจึงได้มีการทดสอบและทดลองพัฒนากระบวนการสกัด และผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบในห้องปฏิบัติการ มีการวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญ Panduratin A ที่มีในกระชาย เพื่อตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบและกระบวนการผลิตที่พัฒนาขึ้นในห้องปฏิบัติการส่งต่อให้บริษัท โอ เอส เค ทราเวล แอนด์ เฮลท์ จำกัด ดำเนินการผลิตในโรงงาน มาตรฐาน GMP และยื่นจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในชื่อตรา “แม่โจ้”

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อศูนย์สมุนไพรและแพทย์แผนไทยแม่โจ้ โทร. 053-873-646 หรือเฟซบุ๊ก และ ไลน์ : maejodrink