ซีพี-ซีพีเอฟ-มติชนร่วมมือพันธมิตร ดำเนินโครงการ “ครัวปันอิ่ม” มอบข้าวกล่อง-หน้ากากอนามัย ช่วยเหลือ “ชาวเคหะชุมชนดินแดง 2” สู้ภัยโควิด-19

‘มูลนิธิสืบนาคะเสถียร-กระทรวง พม.-สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย-เกษตรก้าวไกล-เกษตรทำกิน-มติชน ผนึกกำลังซีพี-ซีพีเอฟ’ ภายใต้โครงการ “ครัวปันอิ่ม” มอบข้าวกล่อง-หน้ากากอนามัย ช่วยเหลือ “ชาวเคหะชุมชนดินแดง 2” สู้ภัยโควิด-19

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมกับนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายวิชาญ เขียวแก้ว ประธานชุมชนดินแดง ร่วมรับมอบข้าวกล่องอุ่นร้อนพร้อมทาน และหน้ากากอนามัย จากซีพี-ซีพีเอฟ พร้อมพันธมิตรมูลนิธิสืบนาคะเสถียร-สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย-เกษตรก้าวไกล-เกษตรทำกิน-มติชน ภายใต้โครงการ “ครัวปันอิ่ม” ที่จุดส่งมอบข้าวกล่อง “เคหะชุมชนดินแดง 2” หนึ่งใน 40 จุดภายใต้โครงการฯ เพื่อนำข้าวกล่องส่งต่อให้กับผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนดินแดง 2 เป็นการแบ่งเบาภาระ บรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ขณะนี้

โครงการ “ครัวปันอิ่ม” เป็นการผนึกกำลังเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับพันธมิตรกว่า 100 องค์กร ส่งมอบข้าวกล่องอุ่นร้อนพร้อมทาน จำนวน 2 ล้านกล่อง ซึ่งประกอบด้วย 1 ล้านกล่องแรกมาจากร้านอาหารรายย่อยในกทม. และปริมณฑล และอีก 1 ล้านกล่องมาจากเครือ ซี.พี เป็นอาหารที่ปรุงใหม่ สุก สะอาด ถูกสุขอนามัย มีเมนูอาหารที่หลากหลายในแต่ละวัน โดยให้เครือข่ายจิตอาสา มูลนิธิ และหน่วยงานพันธมิตร มารับข้าวกล่องไปกระจายสู่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกครั้ง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องในชุมชนต่างๆ ตลอดจนธุรกิจร้านอาหารรายย่อย ให้สามารถฝ่าวิกฤตโควิดไปได้ ลดการแออัด และลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ โดยที่ประชาชนไม่ต้องมาต่อคิวรับข้าวกล่องด้วยตัวเอง

นายสุเมธ ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “ขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย เกษตรก้าวไกล เกษตรทำกิน มติชน และพันธมิตรทุกท่าน งานวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากพลังของเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ช่วยขับเคลื่อนโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกสถานที่ตั้งจุดส่งมอบข้าวกล่อง การประสานงานโครงการ เจ้าหน้าที่กระจายข้าวกล่องไปยังชุมชน กลุ่มจิตอาสา และสื่อมวลชนที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการฯ เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การส่งมอบข้าวกล่อง-หน้ากากอนามัย ไปสู่มือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ผู้กักตัวที่บ้าน ให้พวกเขาได้มีอาหารที่ถูกสุขอนามัยรับประทาน และขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกคน ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน