ธ.ก.ส. มอบเงินสมทบทุนโครงการ Covid Home Care เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายกษาปณ์ เงินรวง และนายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นตัวแทนธนาคารและสมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ส.ธกส.) ร่วมมอบเงินสมทบทุนให้กับสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ (HEC) จำนวน 500,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในโครงการ Covid Home Care ซึ่งโครงการดังกล่าว HEC ร่วมกับสถานพยาบาลและ กลุ่มแพทย์อาสา จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

โดยผู้ป่วยสามารถได้รับการรักษาขณะพักรักษาตัวที่บ้านผ่านระบบ UNE OA และระบบ Telemedicine พร้อมกับได้มีการจัดทำกล่องบรรจุอุปกรณ์ดูแลตนเอง (Covid Care Box) ซึ่งประกอบด้วยยาเวชภัณฑ์และของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วย รวมไปถึงคู่มือแนะนำการดูแลตนเองตามมาตรฐานกรมการแพทย์ โดยมีนายแพทย์ฆนัท ครุธกูล นายกสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ (HEC) เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร