ธ.ก.ส. จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคระดับจังหวัดทั่วประเทศ รวมมูลค่ากว่า 645 ล้านบาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีบัญชี 2564 ในช่วงเดือนกันยายน 2564 ณ ธ.ก.ส. ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

เพื่อมอบโชคให้แก่ลูกค้าที่ออมเงินกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค หรือเงินฝากสมุดเล่มแดง เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2539 ซึ่งนอกจากผู้ฝากเงินจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามปกติแล้ว ยังได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล เพียงมีเงินฝากคงเหลือทุก 2,000 บาท ติดต่อกัน 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์

โดยจับรางวัลในระดับจังหวัดปีละ 2 ครั้ง ทุก ๆ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ และ 5 สิงหาคมของทุกปี และมีเงินฝากคงเหลือทุก 10,000 บาท ติดต่อกัน 7 เดือน จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลในระดับประเทศอีก 1 สิทธิ์ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีการเลื่อนจัดงานจากช่วงเดือนสิงหาคมมาเป็นเดือนกันยายน

อย่างไรก็ตามลูกค้ายังคงได้รับสิทธิ์จับรางวัลตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด อนึ่ง ปัจจุบันมีประชาชนร่วมฝากเงินกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค รวม 19.29 ล้านบัญชี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 481,957 ล้านบาท โดยการจับรางวัลในรอบนี้มีมูลค่ารางวัลจากทุกจังหวัดทั่วประเทศรวม 645,992,581 บาท อาทิ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และทองคำ เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาที่เปิดบัญชี