CPF ส่งอาหารจากใจ ช่วย ตชด.ภาค 1 สู้โควิด-19

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะเริ่มดีขึ้น จากนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศคลายล็อกดาวน์ แต่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนอาสาสมัครยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จึงยังคงเดินหน้าส่งอาหารคุณภาพปลอดภัย เสริมทัพนักรบด่านหน้าสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน

พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผู้บังคับการตำรวจตระเวณชายแดนภาค 1 รับมอบผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานหลากหลายเมนู จากซีพีเอฟ ภายใต้ “โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” โดยมี นายศรกฤษณ์ วัตตศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านทรัพยากรบุคคล และชาวซีพีเอฟจิตอาสา เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบ ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

นายศรกฤษณ์ วัตตศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟยังคงเดินหน้าสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 โดยเฉพาะการส่งอาหารพร้อมทานคุณภาพ เพื่อแทนคำขอบคุณและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนช่วงสถานการณ์โควิด

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ริเริ่มและดำเนินโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19″ มาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้โครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” นับจากวันแรก…ถึงวันนี้ ซีพีเอฟ มอบอาหารพร้อมรับประทานเพื่อบุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องคนไทยแล้วหลายล้านแพ็ค รวมถึงน้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหลายล้านขวด ตลอดจนวัตถุดิบอาหารสดและเครื่องปรุงรส สำหรับนำไปปรุงอาหาร แก่โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม กลุ่มเปราะบาง ศูนย์ฉีดวัคซีน จุดตรวจโควิดเชิงรุก ศูนย์พักคอย และหน่วยงานต่างๆ มากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ร่วมเคียงข้างคนไทยสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน./