ดีป้า ปักหมุด Smart Economy Showcase ครบ 3 จังหวัด ความสำเร็จเกินคาด พร้อมรุกแผนส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ

จังหวัดพิษณุโลก – ประกาศความสำเร็จปักหมุด โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ ครบ 3 จังหวัดนำร่อง ประกอบด้วย อุบลราชธานี สงขลา และล่าสุดกับงานแถลงข่าวเปิดกิจกรรม Smart Economy Showcase จ.พิษณุโลก พร้อมเผยผลสำเร็จโครงการ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 27 ล้าน เตรียมเดินหน้าแผนต่อยอดส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม Smart Economy Showcase จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้แนวคิด “สร้างโอกาสให้ธุรกิจ ปรับวิถีชีวิตให้คิดอย่างดิจิทัล” โดยได้รับเกียรติจาก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานท้องถิ่น องค์กรต่างๆ รวมถึงดิจิทัลสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการ ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก

ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า วันนี้ ดีป้าได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ ครบทั้ง 3 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ อุบลราชธานี สงขลา และพิษณุโลก แล้วซึ่งผลการดำเนินโครงการ ถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาด มีผู้ประกอบการธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,350 ราย สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้มากกว่า 27 ล้านบาท และเพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จ ดีป้ามีแผนส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้กระจายตัวและครอบคลุมผู้ประกอบการทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) อย่างเต็มรูปแบบ หรือเรียกว่า Digital Transformation ได้อย่างมั่นคง

จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุดท้ายสำหรับโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบในปีนี้ ถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสำคัญ เชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจภูมิภาคและสะท้อนแนวทางการเติบโตของภูมิภาคได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีความสำคัญด้านการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรม Smart Economy Showcase พิษณุโลก ดีป้านำ 30 ดิจิทัลสตาร์ทอัพชั้นนำ ทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่เข้ามาแนะนำ ให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อบริหารจัดการร้าน เพิ่มโอกาสการขาย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับบรรดาผู้ประกอบการในจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียง โดยหวังให้พิษณุโลกเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบอัจฉริยะ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้รับการตอบรับดีเยี่ยม โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 450 คน เกิดการจับคู่ธุรกิจ ระหว่างดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ อีกทั้งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง “ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว”

ด้านนายรณชัย กล่าวว่า พิษณุโลกเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญที่มีการค้าขายเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ประกอบการธุรกิจมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจไปรอด โดยกิจกรรม Smart Economy Showcase ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่พิษณุโลกและใกล้เคียง ที่จะได้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพิ่มพูนทักษะองค์ความรู้ ทำให้เกิดความมั่นใจที่จะเลือกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับธุรกิจ เป็นตัวช่วยบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ซึ่งผู้ประกอบการพร้อมที่จะปรับตัวสู่วิถีชีวิตใหม่และทางจังหวัดเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการภายใต้มาตรการของสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ด้วยการเว้นระยะห่าง ผ่านจุดคัดกรอง และจัดการเข้าชมงานเป็นรอบ เพื่อควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมงานไม่ให้เกิดความแออัด และสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Entrepreneurs) ในอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาคการค้าและบริการในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรม Smart Economy Showcaseได้ ตั้งแต่เวลา 09.30-17.00 น. ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย