คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เชิญชวนร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในสำนักงาน
(English for Office Use Workshop)

จัดอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยอาจารย์ชาวไทย และอาจารย์ชาวต่างประเทศ

มีหัวข้อในการอบรมเชิงปฎิบัติการดังนี้
1. Greeting and introducing self and others
2. Ending conversations
3. Asking for and offering help
4. Asking for and giving information
5. Asking for and giving suggestions and recommendations
6. Explaining steps and processes

ระหว่างวันที่ 17 พ.ค. – 16 มิ.ย. 65 (อบรมทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น)

เริ่มสมัครบัดนี้ ถึง 30 เม.ย. 65

รายละเอียดการรับสมัคร
1. รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม (จำนวนจำกัด) ได้ที่ https://bit.ly/3GVaVDP
2. ค่าสมัครคนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
3. ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
# ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางโพ
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เลขที่บัญชี 0331002267
#และส่งหลักฐานการชำระเงินมายัง
E-mail : [email protected]

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ 0863472322