กรมส่งเสริมสหกรณ์ แนะนำแนวปฏิบัติงานสหกรณ์จันทบุรี

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และคณะให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ครั้งนี้ได้ให้คำแนะนำวิธีการบริหารจัดการ และแนวทางในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้มากขึ้น