ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างเครือข่าย “นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล”

อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ได้รับเกียรติร่วมเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของผู้นำนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล” ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ ในโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษา มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมราชมงคล มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร