ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับมอบโล่ขอบคุณสนับสนุนกิจกรรม อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19

ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เข้ารับโล่เพื่อขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโครงการ อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19 พร้อมรับฟังแถลงความสำเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจอุดมศึกษากับการพัฒนาสังคม จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร