มทร.สุวรรณภูมิ หารือแนวทางดำเนินการความร่วมมือด้านวิชาการ การศึกษาดูงานและอบรม

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง รองอธิการบดี และ อาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เข้าพบ คุณไพศาล พืชมงคล เลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน และ คุณปนัดดา กาญจนดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการและรองเลขาธิการ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางดำเนินการความร่วมมือด้านวิชาการ การศึกษาดูงานและอบรม ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) กับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ อาคารธรรมนิติ กรุงเทพมหานคร