เยี่ยมชมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ต้นแบบ จ.ตรัง

นายสนธยา หวานขัน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำคณะประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ เยี่ยมชมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ นางพูลสุข พิทยาสุนทร หมอดินอาสา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ต่อมาลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรบ้านป่ากอ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ดูขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ พบปะพูดคุยกับ นายพรชัย ชั้นสกุล ประธานกลุ่ม และเยี่ยมเกษตรกรที่ปลูกพืชผสมผสาน พืชผัก ทุเรียน พริกไทย โดยเกษตรกรได้นำปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนการผลิต จากนั้นประชุมหารือกับ นายภิรมย์ หนูรอด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุม การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง​ เมื่อเร็วๆ นี้