ไทยออยล์ทำพิธีส่งมอบและเปิด “สวน 60 ปี ไทยออยล์ – นครแหลมฉบัง”

เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล ประธานกรรมการ (ที่ 2 จากซ้าย)  และ คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำพิธีพิธีส่งมอบสวน 60 ปี ไทยออยล์ – นครแหลมฉบัง ให้แก่เทศบาลนครแหลมฉบัง เนื่องในโอกาสที่ไทยออยล์ดำเนินงานครบ 60 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2564 โดยมี คุณจินดา ถนอมรอด (ที่ 1 จากขวา) นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นผู้แทนรับมอบ และ คุณนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (กลาง) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมทำพิธีเปิดสวนฯ อย่างเป็นทางการ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ สวน 60 ปี ไทยออยล์ – นครแหลมฉบัง ชลบุรี

สวน 60 ปี ไทยออยล์-นครแหลมฉบัง จะเป็นปอดแห่งใหม่ให้ประชาชนในพื้นที่แหลมฉบังและ ศรีราชา ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเป็นโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ไทยออยล์ภาคภูมิใจ ที่แสดงถึงความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกให้กับประชาชนในพื้นที่ ตอกย้ำความผูกพันและการเติบโตเคียงคู่ชุมชนของไทยออยล์มาอย่างยาวนานและตลอดไป