พาส่องบริการพัฒนาธุรกิจ ‘ยอดนิยม’ บนเเพลตฟอร์ม BDS ที่จะช่วยผู้ประกอบการ SME

พาส่องบริการพัฒนาธุรกิจ ‘ยอดนิยม’ บนเเพลตฟอร์ม BDS ที่จะช่วยผู้ประกอบการ SME เพิ่มยอดขาย ยกระดับคุณภาพเเละบริการให้ทันสมัย เตรียมความพร้อมขยายสู่ตลาดโลก
.
โดยบริการพัฒนาธุรกิจที่มีผู้สนใจสูงสุด 10 อันดับเเรก ได้เเก่

1. บริการตรวจวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ (Nutrition Labeling)
2. บริการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ (Shelf Life Evaluation)
3. บริการให้คำปรึกษาการจัดทำ Certificate of Analysis (COA) กัญชง กัญชา
4. บริการตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)
5. บริการให้คำปรึกษาการจัดทำระบบมาตรฐานฮาลาล (HALAL)
6. บริการกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Temperature Distribution :TD & Heat Penetration : HP)
7. RDIMS โครงการปรึกษาแนะนำการพัฒนามาตรฐานระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
8. บริการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพ
(Healthier Choice)
9. GHP โครงการปรึกษาแนะนำการพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในกระบวนการผลิตอาหาร
10. บริการขออนุญาต อย.
.
นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม “BDS” (Business Development Service) จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ยังมีบริการพัฒนาธุรกิจด้านต่างๆ อีกมากมาย ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการตลาด การพัฒนาตลาดต่างประเทศ โดยเปิดให้ผู้ประกอบการ SME ได้ตัดสินใจเลือกรับการบริการหรือรับการพัฒนากับหน่วยงานผู้ให้บริการทางธุรกิจที่ตรงกับความต้องการเเละเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สมัครง่าย อนุมัติไว เเถมตังได้คืน
.
เเละเพื่อส่งเสริมให้ SME ไทยเข้าถึงบริการพัฒนาธุรกิจบนเเพลตฟอร์ม ‘BDS’ มากยิ่งขึ้น สสว.จึงออกมาตรการสุดพิเศษอย่าง “SME ปัง ตังได้คืน” มาช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการแบบร่วมจ่าย (co-payment) ในสัดส่วน 50–80% สูงสุดรายละไม่เกิน 200,000 บาท ตามขนาดของธุรกิจ บริการดีๆ เเถมได้ตังคืนเเบบนี้ เหล่า SME อย่ารอช้า สามารถศึกษารายละเอียดเเละสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ได้ที่ https://bds.sme.go.th พร้อมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1301 , 0-2038-5858 หรือศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร หรือ OSS สสว.ในทุกจังหวัด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
.
#สสว #สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#BDS #SMEปังตังได้คืน #SME #สมัครง่ายอนุมัติไวตังได้คืน
#พัฒนาธุรกิจ