สยามคูโบต้า เปิดค่าย KUBOTA Smart Farmer Camp ปีที่ 8

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ เปิดโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2022 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ภายใต้ชื่อตอน “Fun Time Farm Tech” เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่เยาวชนทั่วประเทศที่มีความสนใจในการทำเกษตร ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้เครื่องจักรกลการเกษตรและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ ตลอดจนดึงศักยภาพด้านเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่ เพื่อปูเส้นทางต่อยอดทางธุรกิจ รวมถึงสร้าง Influencer หน้าใหม่ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรต่อไปในอนาคต ณ คูโบต้า ฟาร์ม จังหวัดชลบุรี