มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต้อนรับ รมต.กระทรวง อว. เปิดตัวหลักสูตรการเรียนการสอน และนวัตกรรมนักศึกษา

เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ และคณะจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมแสดงยินดีความก้าวหน้า “การพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนและการฟื้นฟูวัฒนธรรมและสร้างวัฒนธรรมใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตลาดชุมทางทุ่งสง ภายในงาน “โร้ม!! ตั้ง 200 แล้วนุ๊” หลาดชุมทางทุ่งสง จัดโดย เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พ่อค้าแม่ค้าออกร้านจำหน่ายสินค้ากว่า 200 ร้าน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ผู้สนใจ นักท่องเที่ยว เข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ หลาดวัฒนธรรม หลาดชุมทางทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช