สุดไพเราะบทเพลงพระราชนิพนธ์ กับ “ดนตรีในสวน : H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” วันที่ 2

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการแสดงดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ  5 ธันวาคม 2565 “ดนตรีในสวน : H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” ปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2565 ในพื้นที่สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง ได้แก่ สวนเบญจกิติ ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย, สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ถนนกำแพงเพชร 3 เขตจตุจักร และสวนหลวงพระราม 8 เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางพลัด โดยได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวง อว. 18 แห่ง เพื่อส่งมอบความสุขให้คนไทยทั่วประเทศผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงไทยเดิม เพลงพื้นบ้าน และอีกหลากหลายแนวเพลง โดยฝีมือการบรรเลงของนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในรูปแบบวงซิมโฟนี ออร์เคสตร้า วงดนตรีสากล วงดนตรีไทย และวงดนตรีพื้นบ้าน ฯลฯ

ช่วงค่ำวันนี้ (4 ธันวาคม 2565) ณ สวนเบญจกิติ ดร. ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับชมการแสดงดนตรีและมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณให้กับวงดนตรี ซึ่งเป็นการแสดงของวง Um sonho (BSRU Strings Chamber) จากวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และวงสายไหม Band จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมรับชมการแสดงครั้งนี้

ด้าน สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมรับชมการแสดงดนตรีและมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณให้กับวงดนตรี โดยในวันนี้เป็นการแสดงของวงดนตรีร่วมสมัยและวง String Combo จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีนักศึกษาผู้พิการทางสายตา จากสาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยฝึกหัดครู ร่วมการแสดงดนตรีครั้งนี้ด้วย และวง CRU Junior Trio จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ขณะที่สวนหลวงพระราม 8 มี รศ.ดร. พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมรับชมการแสดงดนตรีและมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณให้กับวง RMUTT Contemporary Pop Orchestra จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และวง Music BTU จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดย นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมรับชมการแสดงครั้งนี้

โดยทั้ง 3 สวนในค่ำคืนนี้ มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมรับฟังบทเพลงบรรเลงเพลงอันไพเราะเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบาย ไม่ว่าจะเป็นเพลงใกล้รุ่ง ในดวงใจนิรันดร์ ความฝันอันสูงสุด ชะตาชีวิต แผ่นดินของเรา Oh I Say แสงเดือน ยามเย็น ฯลฯ

สำหรับงานดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565 “ดนตรีในสวน : H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” จัดขึ้นเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 และเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพระองค์ทรงเป็น “คีตกวี” และนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่องถึงพระปรีชาสามารถ และได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า “อัครศิลปิน” กระทรวง อว. จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มาร่วมรับชมและรับฟังดนตรีในสวนในรูปแบบสบายๆ ณ สวนเบญจกิติ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) และสวนหลวงพระราม 8 ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น. เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย