ซีพีเอฟ คว้ารางวัล Lifetime Achievement Award จากผลงานการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งยั่งยืน

The Center for Responsible Seafood (TCRS) สถาบันระดับโลกด้านการส่งเสริมการผลิตอาหารทะเลที่ยั่งยืน มอบรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุด The Lifetime Achievement Award ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน แก่ นายโรบินส์ แมคอินทอช รองประธานกรรมการบริหาร สายการพัฒนาพ่อแม่พันธุ์กุ้ง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะที่เป็นผู้สร้างคุณูปการต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโลก ในการบุกเบิกการพัฒนาสายพันธุ์และกระบวนการเลี้ยงกุ้งสมัยใหม่ สนับสนุนให้ซีพีเอฟ ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตกุ้งของโลก ในงานประชุมกุ้งโลก Shrimp Summit 2023 ซึ่งจัดขึ้นที่ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ดร. จอร์จ แชมเบอร์เลน ประธาน Center for Responsible Seafood (TCRS) กล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นของนายโรบินส์ แมคอินทอช ในการปฏิวัติการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธ์กุ้งขาวแวนนาไมมาตลอดกว่า 20 ปี ส่งผลให้ปัจจุบัน ซีพีเอฟมีสายพันธุ์กุ้งโตไวที่สุดสายพันธุ์หนึ่งของโลก ปลอดเชื้อ แข็งแรง ต้านทานโรค รวมถึงความสำเร็จในการพัฒนาสายพันุธ์กุ้งกุลาดำปลอดเชื้อโรค ไปจนถึงการปรับปรุงเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเพาะฟักลูกกุ้งที่ทันสมัย ปลอดภัย ประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยสนับสนุนให้ไทยได้รับการยอมรับเป็นประเทศผู้ผลิตกุ้งได้มาตรฐานระดับแนวหน้าของโลก นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทั่วโลกยั่งยืนยิ่งขึ้น

นอกจากการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งแล้ว นายโรบินส์ แมคอินทอช เป็นนักวิจัยค้นคว้าแนวทางป้องกันโรคระบาดในกุ้ง อาทิ โรคตายด่วน (EMS), EHP และ โรคตัวแดงดวงขาว (WSSV) ด้วยการพัฒนาแนวปฏิบัติระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้อย่างระบบการเลี้ยงกุ้งระบบน้ำหมุนเวียน RAS ที่นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ช่วยป้องกันเชื้อโรคในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง และช่วยลดปริมาณการใช้น้ำจากภายนอก เป็นการยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และยั่งยืนยิ่งขึ้น

ในปัจจุบัน ซีพีเอฟ ได้นำองค์ความรู้จากประเทศไทยมาพัฒนาการเลี้ยงกุ้งในฟาร์มระบบปิดและใช้น้ำหมุนเวียน (RAS) มาต่อยอดสู่ฟาร์มกุ้ง Homegrown Shrimp USA (HGS) ที่เมืองอินเดียนทาวน์ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ภายใต้การบริหารงานของนายโรบินส์ ซึ่งฟาร์มกุ้งนี้ เป็นต้นแบบการเลี้ยงกุ้งสมัยใหม่ ที่ไม่จำเป็นต้องเลี้ยงในบริเวณติดกับชายฝั่งทะเล มีการหมุนเวียนน้ำและไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกสู่ธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถผลิตได้ทุกที่ตลอดทั้งปี ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของภาคการเกษตรไทยบนเวทีโลก