แม็คโคร ร่วมหารือ พาณิชย์จังหวัด และปศุสัตว์จังหวัด ยืนยันราคาจำหน่ายเนื้อสุกรเป็นไปตามกลไกตลาด โปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้ พร้อมสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ

แม็คโคร สาขาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ กลุ่มสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ ในการยื่นหนังสือกับพาณิชย์จังหวัด และปศุสัตว์จังหวัด เพื่อหารือแนวทางในการตั้งราคาจำหน่ายเนื้อสุกร โดยแม็คโครยืนยันชิ้นส่วนสุกรที่จำหน่าย มีการตั้งราคาตามกลไกตลาด ไม่มีนโยบายจำหน่ายราคาขายต่ำกว่าทุน เป็นธรรมกับผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมถึงมีแหล่งที่มาถูกต้องตามกฎหมาย มีเอกสารรับรองจากกรมปศุสัตว์ครบถ้วน โดยผู้บริหารแม็คโครได้รับทราบ ความต้องการของตัวแทนกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ และยินดีให้การสนับสนุนกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ซึ่งเป็นนโยบายที่แม็คโครดำเนินการมาโดยตลอด

ทั้งนี้ แม็คโครยืนยันว่าบริษัทสนับสนุนและรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรภายในประเทศเป็นหลัก ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส พร้อมให้ความร่วมมือภาครัฐในการตรวจสอบ มั่นใจราคาเป็นไปตามกลไกตลาด เปรียบเทียบกับรายอื่นได้ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดเพื่อลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่ลูกค้าต้องการจับจ่าย เลือกซื้อวัตถุดิบคุณภาพดี ราคาดี จึงมั่นใจได้ทั้งราคาและคุณภาพของสินค้า ด้วยนโยบายการจัดซื้อสินค้าที่มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาย้อนกลับได้ 100%