“บิ๊กน้อย” รมช.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ น.ศ. อาชีวะอาสา และเพื่อประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษาอาชีวะอาสา ตามจุดต่างๆ ณ บริเวณจุดตั้งเต็นท์ที่ให้บริการตรวจเช็คยานพาหนะในการเดินทาง ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ แก่ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และจักรยานยนต์ ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น เติมลมยาง ตรวจระบบไฟ ให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป เพื่อจะได้เดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

รมช.ศธ. กล่าวว่า โครงการ “อาชีวะอาสา” เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำทักษะวิชาชีพมาใช้เพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง ได้เพิ่มทักษะสังคม สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนด้วยการลงมือปฏิบัติงานในสายวิชาชีพของตนเอง อันจะส่งผลถึงความพร้อมในการทำงานจริง เมื่อสำเร็จการศึกษา ทั้งการประกอบอาชีพส่วนตัวและการทำงานในสถานประกอบการ ซึ่งส่งผลต่อการเสริมสร้างอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจสังคม และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้โดยลำดับ

จากผลการดำเนินงานศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2562 ตั้งแต่ วันที่ 27 ธ.ค. 61 พบว่า ลำดับการใช้บริการรถมากที่สุดของประเภทรถจักรยานยนต์ คือ การตรวจระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง ตรวจสภาพยาง และการตรวจสอบโซ่และเฟืองโซ่ ส่วนการใช้บริการรถยนต์ คือ ตรวจสภาพยาง ตรวจสอบไส้กรองอากาศ และตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง รวมถึงการรับบริการอื่นๆ ได้แก่ การสอบถามข้อมูลเส้นทาง การท่องเที่ยว สอบถามข้อมูลร้านอาหาร ข้อมูลที่พัก โรงแรม รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ ศูนย์บริการอู่ซ่อมรถ บริการที่นั่ง ที่นอนพักผ่อน บริการเครื่องดื่ม นวดผ่อนคลาย การชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป

ทั้งนี้ นอกจากการประจำอยู่ที่ศูนย์อาชีวะอาสาแล้ว ยังให้บริการออกไปดูแลรถที่มีปัญหานอกพื้นที่อีกด้วย เช่น การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน กรณีเหตุเร่งด่วน การให้บริการรถยก รถลาก กิจกรรมอาชีวะอาสานี้ จะให้บริการตามถนนสายหลัก และสายรองทั่วประเทศ จำนวน 255 ศูนย์ เริ่มบริการมาตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 จนถึง วันที่ 2 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 00.30 น.

โครงการ “อาชีวะอาสา” ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข 085-906-5499 และสายด่วน 1156

บทความก่อนหน้านี้พณ.จับมือจีน ชูไทย ศก.ดิจิทัล โมเดลหมู่บ้านแก้จน ‘เถาเป่า’ ดันชุมชนค้าออนไลน์
บทความถัดไป“ไร่ครูลออ ไทรโยค” แหล่งรวม “มะขามป้อมพันธุ์ดี” ด้วยวิธีเสริมราก ต้นเตี้ย ทนแล้ง ออกลูกดกทั้งปี