ราคายังสูงอยู่ ชาวสวนท่าบ่อยอมจ่ายค่าแรงเพิ่ม เร่งเก็บพริกหลังเริ่มเฉาจากฝน ราคาหน้าสวนทะลุ 100 บ./ กก.

วันที่ 23 มิถุนายน จากการที่พริกมีราคาสูงตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ก็ยังคงมีราคาสูง ถือเป็นราคาที่ดีที่สุดในรอบหลายปี  เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง แต่ผลผลิตในปีนี้มีน้อยที่เกิดจากสถานการณ์ภัยแล้งในหลายจังหวัด โดยเฉพาะพริกพันธุ์เล็บมือนาง และพันธุ์ฮอต ขณะนี้ราคารับซื้อถึงหน้าสวนยังสูงกว่า 100 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้บรรยากาศสวนพริกในจังหวัดหนองคาย ที่ส่วนใหญ่นิยมปลูกใกล้กับริมฝั่งแม่น้ำโขงช่วงนี้คึกคัก โดยเฉพาะในเขตตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ เกษตรกรเร่งเก็บพริกเพื่อส่งขายให้ทันกับความต้องการของตลาด และให้ทันก่อนที่ต้นพริกจะเฉาตายทั้งสวน เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้ต้นพริกรากเน่าเริ่มเฉาตายเป็นจำนวนมาก

1466651909

นอกจากนี้ จากการที่พริกมีราคาสูงในช่วงนี้ ประกอบกับต้นพริกเริ่มเฉาตายจากฝนที่ตกต่อเนื่อง ทำให้เจ้าของสวนรายหลายยอมจ่ายค่าแรงให้กับแรงงานที่รับจ้างเก็บพริกสูง เดิมครึ่งวัน (ช่วงบ่ายร้อนเก็บพริกไม่ได้ เพราะจะแสบร้อนมาก) คือตั้งแต่เวลา 07.00 น.-11.00 น. 150 บาท เป็น 200 – 250 บาท พร้อมมีอาหารเครื่องดื่มเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมให้อีก เพื่อเป็นการจูงใจแรงงานให้มารับจ้างเก็บพริกที่สวนของตน อีกทั้งมีการจองแรงงานที่จะเก็บพริกล่วงหน้าอีกด้วย.

ที่มา : มติชนออนไลน์