หนุ่มเรียนวนศาสตร์ จบมาปลูกสับปะรดตราดสีทอง ส่งขายห้าง สัปดาห์ละ 20 ตัน

ด้วยความผูกพันกับแปลงสับปะรดมาตั้งแต่เด็ก แม้ว่าคุณศราวุธ กองแก้ว ซึ่งเลือกเรียนทางวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในท้ายที่สุดของอาชีพก็ต้องหันกลับมาปลูกสับปะรดเป็นอาชีพหลักของครอบครัว ตามที่ครอบครัวเคยดำเนินอาชีพเกษตรกรปลูกสับปะรดมาก่อน

แต่ความแตกต่างในยุคที่พ่อและแม่เป็นเกษตรกร สับปะรดที่ปลูกเป็นสับปะรดโรงงาน ราคาถูกเพียงกิโลกรัมละ 50 สตางค์ เมื่อคุณศราวุธ กลับมารับหน้าที่ดูแลแปลงสับปะรดเอง จึงปรับปรุงแปลงสับปะรดใหม่ทั้งหมด เปลี่ยนเป็นพันธุ์ตราดสีทอง เพราะเห็นว่าตลาดต้องการ และราคาดี

สับปะรดตราดสีทอง ปลูกบนพื้นที่ทั้งหมด 70 ไร่

คุณศราวุธ บอกว่า การปลูกสับปะรดอาจจะดูว่า เป็นการลงทุนมากกว่าพืชนิดอื่น แท้จริงหากมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม จะพบว่า การดูแลสับปะรดไม่ใช่เรื่องยาก เมื่อเทียบกับผลไม้อื่น เช่น เงาะ ทะเรียน มังคุด ลองกอง เพราะสับปะรดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ โรคและแมลงศัตรูพืชก็น้อย ที่สำคัญสับปะรดเป็นพืชที่สามารถจัดการระยะการให้ผลผลิตได้ตามต้องการ

“พื้นที่ 1 ไร่ ผมสามารถปลูกสับปะรดได้ 5,000 ต้น ระยะห่างระหว่างแถว 1.20 เมตร เพื่อกำจัดวัชพืชในช่วงแรกที่สับปะรดยังเล็กได้ทั่วถึง”

การปลูกสับปะรด แม้ว่าจะเป็นพืชที่ดูแลง่าย แต่คุณศราวุธ ก็ให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอน

หลังไถพรวน ให้โรยขี้ไก่ไปตามร่องขนาดกำมือ จากนั้นลงปลูกหน่อ

30-45 วัน ใส่ปุ๋ยครั้งแรก สูตรใดก็ได้ แต่ให้ปุ๋ยตัวหน้าสูง

25 วันถัดมา ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 สูตรใดก็ได้ แต่ให้ปุ๋ยตัวหน้าสูง

25 วันถัดมาอีก ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3 สูตรใดก็ได้ แต่ให้ปุ๋ยตัวหน้าสูง ตัวกลางต่ำ และตัวหลังสูง

และอีก 25 วันถัดมา ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 4 สูตรใดก็ได้ แต่ให้ปุ๋ยตัวหน้าสูง ตัวกลางต่ำ และตัวหลังสูง

ปริมาณการให้ปุ๋ยแต่ละครั้ง ควรให้ในปริมาณที่ไม่มากนัก

หลังลงปลูก 8 เดือน สับปะรดจะเริ่มติดผล จากนั้นอีก 4 เดือน เก็บผลผลิตส่งจำหน่ายได้

สับปะรดเป็นพืชที่ต้องการน้ำพอสมควร แต่ไม่มากเกินไป หากสภาพอากาศไม่แล้งมาก ก็ไม่จำเป็นต้องให้น้ำ การจัดการน้ำในแปลงสับปะรดตราดสีทองของคุณศราวุธ ทำโดยอาศัยน้ำจากธรรมชาติ (น้ำฝน) หากปีใดสภาพอากาศแล้งจัด คุณศราวุธจะให้น้ำจากการวางระบบน้ำหยดไว้ทั่วแปลง ซึ่งการให้น้ำระบบน้ำหยดจะผสมปุ๋ยไปทางน้ำพร้อมกัน เพื่อประหยัดแรงงาน

  โรคและแมลง แม้ว่าจะพบน้อยในสับปะรด แต่การป้องกันเป็นวิธีที่ดีกว่าการรักษา คุณศราวุธ ป้องกันโรคและแมลงในแปลง โดยการกำจัดวัชพืชให้โล่งเตียน โดยเฉพาะการปลูกในปีแรกๆ ไม่ควรปล่อยให้แปลงรก เป็นบ่อเกิดของโรคและแมลง

ราคาสับปะรดตราดสีทอง ขึ้นอยู่กับไซซ์ ราคาขายปัจจุบัน (ปี 2560) อยู่ที่กิโลกรัมละ 14-15 บาท ซึ่งถือว่าราคายังดีอยู่ แม้ว่าปีที่ผ่านมาราคาสับปะรดตราดสีทองจะพุ่งขึ้นไปสูงถึงกิโลกรัมละ 25 บาทก็ตาม

“การวางแผนเรื่องการปลูก ถือเป็นการจัดการภายในแปลงที่ดี เพราะทำให้มีผลผลิตทยอยขายได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเก็บขายได้ตลอดปี สำหรับผมปลูกสับปะรดตราดสีทอง ทั้งหมด 70 ไร่ ควบคุมการปลูกให้ได้ผลผลิตเก็บขายทุกสัปดาห์ สับดาห์ละ 20 ตัน ส่งให้กับห้างค้าปลีกหลายแห่ง และตลาดใหญ่ทั่วภูมิภาคของไทย”

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศราวุธ กองแก้ว บ้านเขามะพูด ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โทรศัพท์ 081-5208475