อดีตครูใหญ่ เกษตรกรผู้สืบสานตำนานพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน

ร.ต.อ. วิศิลป์ ทองฤทธิ์ หรือคนส่วนใหญ่เรียกว่า ครูศิลป์ อดีตครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สันติราษฎร์ประชาบำรุง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ หันมาปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นกว่าพริกไทยสายพันธุ์อื่นๆ ด้วยรสชาติที่เผ็ดร้อน มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว จึงทำให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นพืชที่ดูแลง่าย ทนทานต่อโรค ปลูกได้ทุกสภาพอากาศ ให้ผลผลิตเร็ว และสามารถเก็บได้ตลอดทั้งปี ที่สำคัญคือ มีราคาดี จึงถือเป็นพืชแซมในสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน ที่สามารถสร้างรายได้อย่างดีอีกชนิดหนึ่ง

จุดเริ่มของตำนาน

ครูศิลป์ เล่าว่า ปี 2560 ได้เกษียณอายุราชการ โดยตนเองรับราชการครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมากว่า 30 ปี จึงมีโอกาสไปศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริทั่วประเทศ ทำให้รับความรู้ด้านการเกษตรมากมาย ประกอบกับในปีนั้น ประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ำ จึงได้มีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางพาราที่อยู่ติดกับบ้าน จำนวน 2 ไร่ มาทำเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งภายในแปลงมีการปลูกพืชผักหลายชนิด พร้อมกับเริ่มต้นปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน จำนวน 10 ค้าง

เมื่อพริกไทยเริ่มให้ผลผลิต เห็นว่าผลผลิตเมล็ดพริกไทยสดสามารถนำมาตากแห้ง เก็บไว้ได้นาน และขายได้ราคาสูง อีกทั้งยังต้องการอนุรักษ์พริกไทยพันธุ์ปะเหลียน เนื่องจากทางบ้านปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนมาตั้งแต่รุ่นทวด ตนเองถือเป็นรุ่นที่ 3 อีกทั้งในอดีตพื้นที่อำเภอปะเหลียนมีการปลูกกันอย่างแพร่หลาย ช่วงหลังประสบปัญหาราคาตกต่ำ คนจึงหันไปปลูกพืชชนิดอื่น

ร.ต.อ.วิศิลป์ ทองฤทธิ์ เกษตรกรต้นแบบ

ปี 2561 จึงปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน มีจำนวน 400 ค้าง และเริ่มมีคนมาขอซื้อต้นพันธุ์ไปปลูก ซึ่งช่วงแรก หากใครมาขอซื้อ ตนเองได้แจกไปคนละ 2 ต้น รวมแล้วประมาณ 100 คน ภายหลังมีคนสนใจปลูกเพิ่มมากขึ้น จึงมีการเพาะขยายต้นพันธุ์พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนเพื่อจำหน่าย อีกทั้งต้องการสืบสานให้พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนอยู่คู่กับอำเภอปะเหลียนตลอดไป โดยปัจจุบันพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบัน ครูศิลป์ถือว่าเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน โดยมีรายได้เสริมจากการปลูกพริกไทย ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน

วิธีปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน

ครูศิลป์ กล่าวว่า พริกไทยสามารถปลูกได้หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบใช้เสาแท่งปูนให้ยึดเกาะ ระยะปลูก 2×2 เมตร หรือต้นไม้อื่นที่ระบบรากพริกไทยสามารถยึดเกาะหาอาหารได้ดี หรือไม้เนื้อแข็งที่มีแก่นไม้แข็งแรงที่สามารถกันการทำลายของปลวกหรือแมลงอื่นๆ

ต้นพันธุ์พริกไทยพันธุ์ปะเหลียน

การให้น้ำเลือกระบบน้ำตามสภาพแวดล้อมที่ให้พริกไทยได้รับน้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอทั่วทั้งแปลง ให้น้ำแบบใช้มินิสปริงเกลอร์หรือระบบน้ำหยดเป็นวิธีที่ประหยัดน้ำและสะดวก หลังปลูกควรรดน้ำทุกวัน หรือวันเว้นวัน เมื่อพริกไทยตั้งตัวได้ ลดเหลือ 2-3 วันต่อครั้ง พริกไทยที่ให้ผลผลิตแล้วควรให้ 3-4 วันต่อครั้ง ตามสภาพดินฟ้าอากาศ ควรระวังไม่ให้แปลงชื้นแฉะมากเกินไปจะทำให้รากเน่าหรือเป็นเชื้อราได้

การให้ปุ๋ย แนะนำให้ใส่สูตร 15-15-15 หรือ 12-12-17+2Mg อัตรา 400-500 กรัมต่อค้าง แบ่งใส่  2-3 ครั้งต่อปี หรือใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักจะเติมเดือนละครั้ง จะใช้เวลาปลูกประมาณ 1 ปี ก็เริ่มให้ผลผลิตและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ซึ่งผลผลิตจากพริกไทยสด 4 กิโลกรัม เมื่อนำมาตากแห้งจะได้พริกไทยดำประมาณ 1 กิโลกรัม

ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป     

ครูศิลป์ กล่าวทิ้งท้ายว่า มีความภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานการปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนให้คงอยู่คู่กับชาวปะเหลียน โดยมีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาใช้ ปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นศูนย์อนุรักษ์พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปเข้าชม ศึกษาดูงาน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ได้คัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปและเกษตรกรที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน โดยมี ร.ต.อ. วิศิลป์ เป็นเกษตรกรต้นแบบและวิทยากรประจำศูนย์

เมล็ดพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนสุก

ผลิตภัณฑ์และช่องทางการติดต่อ

  1. 1. พริกไทยพันธุ์ปะเหลียน (พริกดำ) ราคากิโลกรัมละ 500 บาท
  2. 2. พริกไทยบด (พริกขาว) ราคากิโลกรัมละ 1,200 บาท
  3. 3. ชาพริกไทย ราคากล่องละ 300 บาท มีทั้งหมด 30 ซอง
  4. 4. ต้นพันธุ์พริกไทย มี 2 ขนาด คือ ขนาดความสูงไม่เกิน 35 เซนติเมตร ราคาต้นละ 50 บาท และขนาดความสูง 50 เซนติเมตรขึ้นไป ราคาต้นละ 100 บาท

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ร.ต.อ. วิศิลป์ ทองฤทธิ์ โทรศัพท์ 084-847-3132 และ 080-876-3845 หรือเฟซบุ๊ก : ศิลป์ ทองฤทธิ์

วิธีการตากพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน
ผลิตภัณฑ์พริกไทยพันธุ์ปะเหลียน
เกษตรกรต้นแบบ ถ่ายทอดความรู้