พัทลุง ทำโครงการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน ราคาดี กิโลกรัมละ 1,200

ที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านด่านโลด ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มีการเปิดอบรมโครงการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนของรัฐบาล ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน จำนวน 60 คน จากจังหวัดพัทลุง ภูเก็ต ระนอง และจังหวัดตรัง

คุณปารีณา ภคุโล เกษตรอำเภอตะโหมด กล่าวว่า โครงการ 9101 ของรัฐบาล ทางกลุ่มผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน เป็นโครงการของรัฐบาลที่มีค่าแรงตอบแทน และมีค่าวัตถุดิบ ทั้งนี้ รัฐบาลดำเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และหากโครงการดำเนินไปได้ดีมีความเข้มแข็ง เมื่อมีผลตอบรับที่ดีก็จะมีการลงทุนต่อยอดต่อไปได้ แล้วจะเป็นโครงการ 9102 ต่อไป

ด้าน คุณสุชาติ สาเหล็ม กำนันตำบลแม่ขรี กล่าวว่า โครงการ  9101 ทางกลุ่มได้จัดตั้งจดทะเบียน เป็นกลุ่มปุ๋ยมูลไส้เดือน มีสมาชิก จำนวน  60 คน ด้วยงบประมาณ 60,000 บาท ซึ่งผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน สามารถต่อยอดในการทำเกษตรต่างๆ ได้ โดยสอดรับเหมาะสมกับพื้นที่ โดยนำมาใช้เองและจำหน่าย ทั้งนี้จะดำเนินการให้เป็นศูนย์เรียนรู้อีกต่อไปด้วย

“ปุ๋ยมูลไส้เดือน เป็นที่ต้องการของตลาดมาก โดยเฉพาะจากจังหวัดภูเก็ต ระนอง และจังหวัดตรัง เป็นต้น นอกจากนี้กลุ่มทำนากุ้ง ยังมีความต้องการเป็นจำนวนมาก จึงไม่ต้องวิตกเรื่องการตลาด”

ทางด้าน คุณภูเบศ ก่งซุย เจ้าของปุ๋ยมูลไส้เดือน ขนาด 6 บ่อใหญ่ จังหวัดพัทลุง ในฐานะวิทยากรอบรมปุ๋ยมูลไส้เดือน บอกว่า การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน ใช้ไส้เดือนเป็นสายพันธุ์แอฟริกา เลี้ยงด้วยมูลวัวนมแห้ง เลี้ยงแม่พันธุ์ ขนาด 5 กิโลกรัม ต่อบ่อ จะขยายพันธุ์มากกว่า 30 กิโลกรัม ต่อบ่อ ในระยะเวลา 5 เดือน

การเก็บปุ๋ยมูลไส้เดือน เดือนละ 1 ครั้ง เป็นปุ๋ยอินทรีย์สูตรเย็น พืชผักผลไม้งอกงามมาก และสำหรับใส่ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้เป็นจำนวนมากเช่นกัน ประการสำคัญจะทำให้มีปริมาณน้ำยางมาก และเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงขึ้นอีกด้วย จาก 28 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นเป็น 33 เปอร์เซ็นต์ ตลอดจนเกษตรกรที่ทำนากุ้ง ปุ๋ยมูลไส้เดือนจะช่วยรักษาระบบนิเวศ รักษาระบบน้ำใสสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดปุ๋ยชีวภาพด้วย

“ปุ๋ยมูลไส้เดือน ราคา 20-25 บาท ต่อกิโลกรัม ตามตลาดปัจจุบันในบางพื้นที่ ได้ราคาดีกว่าปุ๋ยอื่นๆ ตลาดต้องการมาก มีเท่าไรไม่เพียงพอ”

คุณภูเบศ ยังเล่าอีกว่า มูลไส้เดือน จะให้ผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์แต่ละเดือน ประมาณ 10 กิโลกรัม ต่อปล้องซีเมนต์ที่ใช้เลี้ยง วิธีใช้ นำไปรดพืชผักผลไม้ ปุ๋ยมูลไส้เดือน 1 กิโลกรัม เอาน้ำผสม 10 ลิตร ส่วนถ้าเป็นปุ๋ยหมัก น้ำหมักปุ๋ยมูลไส้เดือน 1 ลิตร ผสมกับน้ำ 3 ลิตร แล้วตั้งไว้ 7 วัน โดยใช้ออกซิเจน

“นำไปใส่พืชผักผลไม้ และฉีดใบพืชผักจะงอกงามสมบูรณ์ ปัจจุบัน ปุ๋ยมูลไส้เดือน แม้ใช้ในชุมชน ก็ยังไม่พอใช้ ส่วนตลาดมีความต้องการมาก และยังเป็นของใหม่สำหรับบ้านเราด้วย ที่ภูมิภาคอื่นๆ ได้ดำเนินการกันแล้ว” คุณภูเบศ ก่งซุย กล่าว