ทุเรียนปราจีนบุรี “สินค้า GI” ชื่อนี้…การันตีคุณภาพ ความอร่อย

ในช่วงเดือนพฤษภาคม ตรงกับเทศกาลทุเรียน เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคนรักทุเรียน ยามนี้มองไปทางไหน ก็มีทุเรียนให้เลือกซื้อหากันอย่างจุใจ แต่หากใครต้องการรับประทานทุเรียนที่มีรสชาติอร่อยถูกปากถูกใจ ขอแนะนำให้เลือกซื้อ “ทุเรียนปราจีนบุรี” ที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องรสชาติความอร่อยสุดๆ โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศขึ้นทะเบียน “ทุเรียนปราจีน จังหวัดปราจีนบุรี” เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559

จุดเด่นของ “ทุเรียนปราจีนบุรี”

ทุเรียนปราจีนบุรี ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้า GI มีจำนวน 7 สายพันธุ์ แบ่งเป็นทุเรียนพันธุ์การค้าคือ ทุเรียนพันธุ์ก้านยาว พันธุ์หมอนทอง พันธุ์ชะนี พันธุ์กระดุมทอง และทุเรียนสายพันธุ์พื้นเมือง ประกอบด้วย ทุเรียนพันธุ์กบชายน้ำ พันธุ์ชมพูศรี และพันธุ์กำปั่น

ทุกวันนี้ แหล่งปลูกทุเรียนปราจีนบุรีกระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอศรีมหาโพธิ และอำเภอนาดี ที่มีสภาพดินเหมาะสมสำหรับเพาะปลูกทุเรียน เพราะสภาพดินชั้นบนเป็นดินร่วนปนทราย ดินชั้นล่างเป็นหินผุและศิลาแลง ทำให้การระบายน้ำสะดวก น้ำไม่ขังในเนื้อดิน การกระจายตัวของธาตุอาหารทั่วถึง ลักษณะภูมิอากาศและปริมาณน้ำฝน ประกอบกับความชื้นสัมพัทธ์เหมาะสมพอดีกัน

เกษตรกรชาวสวนทุเรียนปราจีนบุรีแต่ละรายจะมีพื้นที่ปลูกทุเรียนไม่มาก ใช้แรงงานคนในครอบครัวเป็นหลัก จึงมีการดูแลรักษาที่ดี แถมปลูกดูแลในลักษณะเกษตรอินทรีย์ ไม่ค่อยใช้สารเคมี สวนทุเรียนส่วนใหญ่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (แปลง GAP) จากกรมวิชาการเกษตร เมื่อถึงช่วงเก็บเกี่ยว ชาวสวนจะตัดตามความสุกแก่ในแต่ละมีด ทำให้ได้ทุเรียนคุณภาพดี เนื้อทุเรียนมีสีเหลือง แห้ง หนา เส้นใยน้อย หวานมัน เปลือกผลบาง ผิวเปลือกสีน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้ม หนามถี่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสำคัญของทุเรียนปราจีนบุรีที่โดนใจแม่ค้าและผู้บริโภคอย่างแรง ทำให้ขายผลผลิตได้ราคาดี จนผลิตไม่พอขายอีกต่างหาก

หลังจากทุเรียนปราจีนบุรีได้รับการโปรโมทให้เป็นสินค้า GI กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางแผนส่งเสริมการผลิต ส่งเสริมการตลาดและสร้างการรับรู้คุณภาพ ชื่อเสียง “ทุเรียนปราจีนบุรี” ในฐานะสินค้า GI ทั้งในประเทศและส่งออก เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาสูงขึ้น เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นในระยะยาว

ที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับชาวสวนจังหวัดปราจีนบุรี จัดงาน “งานวันเกษตรปราจีนบุรี” ในช่วงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ตลาดนัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าทั่วไป  ชมการประกวดผลไม้คุณภาพนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น ทุเรียน กระท้อน ส้มโอ มังคุด ขนุน และหน่อไม้ไผ่ตง กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรปราจีนบุรี การแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร การแสดงจากศิลปินพื้นบ้านมากมายตลอดงาน

คุณมนัส ฮวดจึง เจ้าของสวนทุเรียนตัวอย่างของจังหวัดปราจีนบุรี

เรียนรู้เทคนิคการผลิตทุเรียนคุณภาพ ณ สวนทุเรียนมนัส ฮวดจึง

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี ได้เปิด “ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. เมืองปราจีนบุรี)” ณ สวนทุเรียนมนัส ฮวดจึง จังหวัดปราจีนบุรี โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องการปลูกดูแลจัดการสวนทุเรียนอย่างครบวงจรให้แก่เกษตรกรที่สนใจอย่างต่อเนื่อง

การรายงานผลเติบโตของต้นทุเรียนทางระบบไลน์

สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ได้ส่งเสริมพัฒนาสวนแห่งนี้เป็นแปลงทุเรียนอัจฉริยะ โดยนำนวัตกรรม “เทคโนโลยีควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ” มาใช้ หากเผชิญภาวะอากาศร้อนหรือแห้งจนเกินไป ระบบให้น้ำจะพ่นละอองน้ำอัตโนมัติ ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-217-874  ได้ตลอดในวันและเวลาราชการ

 ………………..

เผยแพร่ในระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Update 13/5/2022