“ทองระยอง” สับปะรดพันธุ์ใหม่ รสอร่อย หวานกรอบ ไม่กัดลิ้น

หากอยากมีหุ่นสวยเป๊ะ และสุขภาพดียั่งยืนจนถึงวัยสูงอายุนั้น  ต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอ  ปรับพฤติกรรม กิน-อยู่ให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด นิสัยการกินมีส่วนสำคัญ ต้องกินให้เป็น เน้นกินอาหารคลีนที่ผ่านการปรุงแต่งน้อยที่สุด เพิ่มการบริโภคผัก ผลไม้ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ขอแนะนำ สับปะรดพันธุ์ใหม่ ชื่อ “ทองระยอง” ผลไม้เพื่อสุขภาพอีกชนิด ที่สาวกเฮลตี้ไม่ควรพลาด สับปะรดพันธุ์ทองระยอง เป็นผลไม้เศรษฐกิจพันธุ์ใหม่ของจังหวัดระยอง เป็นสับปะรดกลุ่ม “ควีน” ที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้มีรสชาติอร่อย เป็นสินค้าขายดี กำลังเป็นที่นิยมของตลาดทั่วไป

คุณศราวุธ เรืองเอี่ยม ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สับปะรดกว่า 20 ปี ของจังหวัดระยอง ได้เล่าว่า “ทองระยอง” เป็นสับปะรดกลุ่ม “ควีน” (พันธุ์เดียวกับ สับปะรดภูเก็ต ภูแล สวี ตราดสีทอง) กลุ่มผู้ปลูกยางพารา และชาวสวนไม้ผลของอำเภอแกลง ได้นำสับปะรดพันธุ์นี้มาปลูกที่อำเภอเขาชะเมา ตั้งแต่ เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ช่วงแรกสับปะรดพันธุ์นี้ถูกเรียกว่า “สับปะรดหนาม” หรือ “สับปะรดใต้” ผลผลิตที่ปลูกได้ถูกจำหน่ายในตลาดท้องถิ่นเป็นหลัก

จังหวัดระยอง นับเป็นแหล่งปลูกสับปะรดที่สำคัญของภาคตะวันออก โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอ นิคมพัฒนาและอำเภอปลวกแดง เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียส่งขายโรงงานเป็นหลัก และแบ่งผลผลิตจำนวนหนึ่งส่งขายตลาดสด ต่อมาเกิดปัญหาสับปะรดโรงงานล้นตลาด ขายได้ราคาถูก เนื่องจากกระแสการบริโภคผลไม้เพื่อสุขภาพมาแรง ตลาดต้องการสับปะรดผลสดมากขึ้น โดยเฉพาะ สับปะรดกลุ่ม “ควีน”

ชาวไร่สับปะรดจึงปรับแผนการตลาดใหม่ หันมาผลิตสับปะรดผลสดป้อนตลาดมากขึ้น โดยเลือกใช้พันธุ์สับปะรดกลุ่มควีนในท้องถิ่น คือ สับปะรดหนาม มาปลูกเพื่อส่งขายพ่อค้า

ปรากฎว่า สับปะรดพันธุ์ดังกล่าวขายดิบขายดีเป็นที่นิยมของตลาดและเป็นต้องการของพ่อค้า  เกษตรกรจึงขยายพื้นที่การปลูกสับปะรดพันธุ์นี้อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอเขาชะเมา วังจันทร์ บ้านค่าย ปลวกแดง กว่า 6,000 ไร่

สับปะรดพันธุ์ใหม่ของจังหวัดระยอง มีลักษณะเด่นคือ ขอบใบที่ต้นและจุกหนามสั้นแหลมคม รูปผลเป็นทรงกระบอก เมื่อแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง เนื้อหวานฉ่ำ กรอบ แน่น ไม่เป็นโพรง รับประทานแล้วไม่กัดลิ้น

เนื่องจากสับปะรดชนิดนี้ เป็นสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน จึงเปลี่ยนชื่อการค้าใหม่ว่า “สับปะรดทองระยอง” และกำลังยื่นขอสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

สับปะรดพันธุ์ทองระยอง มีน้ำหนักโดยเฉลี่ย ลูกละ 0.7-1.5 กิโลกรัม ตาสับปะรดนูนไม่แบน เมื่อผลสุกได้ที่แล้ว เนื้อและเปลือกจะมีสีเหลืองทอง มีกลิ่นหอม รสชาติหวานนำเปรี้ยว เนื้อกรอบ แกนกรอบ ที่ผ่านมา กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จังหวัดระยอง ภายใต้การนำของ นายเสถียร เสือขวัญ และ นายวุฒิ ปะสิงชอบ ได้รวมกลุ่มกันพัฒนายกระดับการผลิตและการตลาดสับปะรดพันธุ์ใหม่ให้เป็นสินค้าเด่นประจำจังหวัด

พร้อมร้องขอให้ทางสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังวัดระยอง ช่วยกันยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสับปะรดพันธุ์ “ทองระยอง” และวางแผนประชาสัมพันธ์ “สับปะรดพันธุ์ทองระยอง” ในฐานะผลไม้รสเด็ด ที่มีความอร่อยคู่กับทุเรียน มังคุด คู่กับเกาะเสม็ด ดังคำขวัญของจังหวัดระยองตลอดไป