ชาวสวนบึงกาฬใต้เร่งเก็บมะเขือเทศทำเงิน แม้เจออากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวจนออกผลน้อย

นายปัญญา พระราช อายุ 60 ปี เกษตรกรบ้านบึงกาฬใต้ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า เมื่อหมดฤดูทำนาเกษตรกรหันมาปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานโดยใช้พื้นที่ดินริมฝั่งแม่น้ำโขงเป็นพื้นที่ปลูก ซึ่งดินมีสารอาหารอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกทำให้เกษตรกรชาวจังหวัดบึงกาฬในหลายพื้นที่เข้าทำการเพาะปลูกมะเขือเทศ ซึ่งมีพื้นที่หลายพันไร่ มีสวนมะเขือเทศจำนวนหนึ่งต่างได้รับความเดือดร้อน ต้นมะเขือเทศที่กำลังงอกงามให้ผลผลิตเริ่มเก็บส่งโรงงานแต่มาระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยกลางวันร้อนและหนาวเย็นมีหมอกลงในตอนเช้าทำให้ผลผลิตออกน้อย อย่างไรก็ตาม ถือว่ายังโชคดีที่ราคาเปิดตลอดค่อนข้างสูง ขายส่งกิโลกรัมละ 10 บาทให้พ่อค้าคนกลาง แต่ถ้านำมาส่งขายเองที่ตลาดสดราคากิโลกรัมละ 15 บาท วันหนึ่งๆเกษตรกรสามารถเก็บได้ 5-7 ลังต่อคน 1 ลังบรรจุมะเขือเทศได้ลังละ 30 กิโลกรัม สร้างรายได้อย่างน้อยวันละ 1,500-2,000 บาท