อาหาร-น้ำมันแพงดันเงินเฟ้อพุ่ง สูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ หรือ สนค. เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หรือ อัตราเงินเฟ้อ เดือนก.พ. 2562 สูงขึ้น 0.73% (YoY) เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน เป็นการสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยในเดือนม.ค. 2562 สูงขึ้น 0.27% ทั้งนี้ การสูงขึ้นของเงินเฟ้อดังกล่าว อยู่ในระดับ ที่เหมาะสมและมีเสถียรภาพ เนื่องจากมีอัตราการขยายตัวที่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างเฉลี่ย และรายได้เกษตรกร

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้น 2.64% ของดัชนีราคาสินค้ากลุ่มอาหารสด เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เงินเฟ้อในเดือนก.พ. 2562 สูงขึ้น รวมทั้งการปรับขึ้นของราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ ส่งผลให้ดัชนีราคากลุ่มพลังงานติดลบน้อยลง โดยปรับลดลง 0.90% จากเดือนก่อนหน้าที่ลดลง 3.51% สำหรับราคาสินค้าและบริการในหมวดอื่นๆ ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางปกติเช่นเดียวกับเดือนที่ผ่านมา

ส่วนปัจจัยอื่นๆ เช่น รายได้เกษตรกร และอัตราค่าจ้างเฉลี่ยมีการขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าเงินเฟ้อ รวมทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภครวมอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเชื่อมั่นเกินระดับ 50 ติดต่อกัน 2 เดือน ส่งผลดีต่อความต้องการจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการในอนาคต และอาจจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นในระยะต่อไป กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่า เงินเฟ้อในปี 2562 จะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2561 ระหว่าง 0.7-1.7%