ประกาศ 88 ต้นไม้ ‘รุกข มรดกแผ่นดิน’ ปี 62 จามจุรี จุฬาฯ-ชมพูพันธุ์ทิพย์ มก. ติดโผ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้เลือกต้นไม้ รุกข มรดกของแผ่นดิน เพื่อรวบรวมข้อมูลต้นไม้ ไปใช้ในการสืบค้น เผยแพร่ และส่งเสริมให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และให้เด็กเยาวชน ประชาชน เห็นความสำคัญของต้นไม้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาต้นไม้

รุกขมรดก นั้นเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีคุณค่าหรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนใคร ซึ่งไม่สามารถแทนที่ได้ เกณฑ์พื้นฐานสำหรับการกำหนดต้นไม้มรดกที่มีคุณค่าคือ อายุ ความหายาก และขนาด รวมถึงสุนทรียศาสตร์ พฤกษศาสตร์ นิเวศวิทยา และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ในบางประเทศมีการตรากฎหมายเพื่อคุ้มครองต้นไม้ที่เป็นมรดกของชาติ เช่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

สำหรับ รุกข มรดก ของแผ่นดิน 88 ต้น ทั่วประเทศไทย ได้แก่
1. ต้นมะเดื่อยักษ์ หมู่บ้านวุ้งกะสัง จ.กำแพงเพชร
2. ต้นตะเคียนทอง วัดพระธาตุดอยภูแก้ว จ.เชียงราย
3. ต้นยมหิน วัดพระธาตุดอยภูแก้ว จ.เชียงราย
4. ต้นสมอพิเภก อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จ.เชียงใหม่
5. ต้นไทรโอบต้นสัก ดงพระเจ้า จ.เชียงใหม่
6. ต้นขนุน ชุมชนไทลื้อ จ.เชียงใหม่
7. ต้นราชพฤกษ์ วัดมณีบรรพวรวิหาร จ.ตาก
8. ต้นแจง เมืองเก่าเวสาลี จ.นครสวรรค์
9. ต้นเต่าร้างยักษ์ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ.น่าน
10. ต้นขี้เหล็ก บ้านสันป่างิ้ว จ.พะเยา
11. ดงต้นตะแบก ป่าดงเปือยเปียง จ.พะเยา
12. ต้นสะตือ ริมคลองข้าวตอก จ.พิจิตร
13. ต้นปีบ ถนนสังฆบูชา จ.พิษณุโลก
14. กลุ่มต้นโพธิ์วัดใหญ่ จ.พิษณุโลก
15. ต้นมะขามเปรี้ยว หน้าวัดปากห้วยขอนแก่น จ.เพชรบูรณ์
16. กลุ่มต้นสนสองใบ สวนสนดงแปก จ.เพชรบูรณ์
17. สวนสัก บ้านแม่พวก จ.แพร่
18. ต้นกระพี้จั่น หน่วยพิทักษ์ป่าโพซอ จ.แม่ฮ่องสอน
19. ป่าสักนวมินทรราชินี จ.แม่ฮ่องสอน
20. ต้นพิกุล วัดป่าเสียด จ.ลำพูน
21. ต้นบุนนาค วัดพระพุทธบาทตากผ้า จ.ลำพูน
22. ต้นตาล 3 ยอด บ้านดอกจันทร์ จ.สุโขทัย
23. ต้นมะขาม หมู่ 7 บ้านนากลาง จ.สุโขทัย
24. ต้นบุนนาค วัดคุ้มตะเภา จ.อุตรดิตถ์
25. ต้นขานาง กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา ต.ท่าเสา จ.กาญจนบุรี
26. ต้นเสลา วัดถ้ำองจุ จ.กาญจนบุรี
27. ต้นพญางิ้วดำ วัดเขาช่องกลิ้งช่องกรด จ.กาญจนบุรี
28. กลุ่มต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
29. ต้นทุเรียนนนท์ พันธุ์ย่ำมะหวาด สวนเพ็งสุข จ.นนทบุรี
30. ต้นสะตือ วัดสิงห์ จ.ปทุมธานี
31. ต้นเกด วัดสิงห์ จ.ปทุมธานี
32. กลุ่มระบบนิเวศป่าโกงกาง วนอุทยานปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
33. ต้นโพธิ์ วัดพระงาม จ.พระนครศรีอยุธยา
34. กลุ่มต้นยางนา ถนนเพชรเกษม จ.เพชรบุรี
35. ต้นพิกุล วัดไลย์ จ.ลพบุรี
36. ต้นมะเกลือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จ.ลพบุรี
37. กลุ่มระบบนิเวศป่ายางนา จ.สระบุรี
38. ต้นมะกล่ำต้น วัดโคปูน จ.สิงห์บุรี
39. ต้นยางนาคู่ วัดยางทอง จ.อ่างทอง
40. กลุ่มต้นยางนา ถนนสายสุขุมวิท จ.จันทบุรี
41. ต้นเลียบประวิช จ.ชลบุรี
42. กลุ่มต้นตะเคียนและต้นยาง วัดอุดมธานี จ.นครนายก
43. กลุ่มระบบนิเวศป่าไม้เสม็ดขาว จ.ระยอง
44. ต้นชุมแสง หมู่ 1 ต.กระเฉด จ.ระยอง
45. ต้นมะขาม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
46. กลุ่มต้นยางนา บ้านกลางหมื่น จ.กาฬสินธุ์
47. ต้นเฉลียงทอง วัดเฉลียงทอง จ.ขอนแก่น
48. ต้นประดู่ หมู่ 4 บ้านกระจวน จ.ชัยภูมิ
49. ต้มจามจุรี วัดจอมศรี จ.นครพนม
50. ต้นกันเกรา บ้านดงติ้ว จ.นครพนม
51. ต้นกระบก โครงการชลประทานบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
52. ต้นมะค่าโมง สวนป่าชุมชนบ้านซาด จ.บุรีรัมย์
53. ต้นพฤกษ์ บ้านพักศึกษาธิการอำเภอนาดูน จ.มหาสารคาม
54. ต้นพลวง โรงเรียนบ้านหัวช้าง จ.มหาสารคาม
55. ต้นค้างคาว อนุสาวรีย์พระศรีสุวรรณวงศา จ.มหาสารคาม
56. ต้นสำโรง วัดบางทรายใหญ่ จ.มุกดาหาร
57. ต้นพอก วัดป่าหนองสิม จ.ยโสธร
58. ตะพะยูง ดอนปู่ตา จ.ร้อยเอ็ด
59. กลุ่มต้นจำปาลาว พระธาตุศรีสองรัก จ.เลย
60. กลุ่มต้นค้างคาว หอน้อย บ้านเดิ่น จ.เลย
61. กลุ่มต้นลำดวน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ศรีสะเกษ
62. กลุ่มต้นสนยักษ์ วนอุทยานป่าสนหนองคู จ.สุรินทร์
63. ต้นชิงชัน วัดภูผาดัก จ.หนองคาย
64. ต้นมะค่าโมง วัดถ้ำสุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
65. กลุ่มต้นยางนา วัดนาคาเทวี จ.อุดรธานี
66. ต้นจามจุรียักษ์ บ้านสองคอน จ.อุบลราชธานี
67. กลุ่มต้นชมพูน้ำ ป่าพรุ ท่าปอมคลองสองน้ำ จ.กระบี่
68. ต้นตำเสา กุโบร์บ้านร่าหมาด จ.กระบี่
69. ต้นทุเรียนบ้านขี้เล็ด จ.ชุมพร
70. ต้นตะเคียนทอง หมู่ 16 บ้านคล้องช้าง จ.ชุมพร
71. กลุ่มต้นกระบากทอง สวนพฤกษศาสตร์ จ.ตรัง
72. ต้นหมากพลูตั๊กแตน หมู่ 3 ต.ปากคม จ.ตรัง
73. ต้นไทร ศาลหลวง จ.นครศรีธรรมราช
74. ต้นโพธิ์ วัดพระพุทธ จ.นราธิวาส
75. ป่าชายเลยถ้ำโกงกาง เกาะพนัก จ.พังงา
76. ต้นกระทิง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา
77. กลุ่มต้นพะยอม วัดป่าพะยอม จ.พัทลุง
78. กลุ่มต้นตาลโตนด แหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต
79. ต้นตำเสา หมู่ 2 ต.ยุโป จ.ยะลา
80. ต้นอบเชย สวนรุกขชาติรักษะวาริน จ.ระนอง
81. กลุ่มต้นตาลโตนด อำเภอสิงพระ จ.สงขลา
82. ต้นทุเรียนบ้านพันธุ์ซุ้มหมู จ.สตูล
83. ต้นขนุนทอง ต.แป-ระ จ.สตูล
84. ต้นไม้คู่ (ต้นไทรและต้นไข่เขียว) หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติร่มเย็น จ.สุราษฎร์ธานี
85. ต้นจำปาป่า แหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชุมชนตามศาสตร์พระราชา จ.สุราษฎร์ธานี
86. ต้นสมอไทย โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
87. ต้นไทรย้อย วิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม 6 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
88. กลุ่มต้นจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร