‘คลองส่งน้ำท่าอู่’ ชัยนาท แห้งลงอย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านหวั่นใจภัยแล้งคุกคาม

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ จ.ชัยนาท ชาวบ้านในพื้นที่ อ.เมืองชัยนาท และ อ.มโนรมย์แจ้งว่าคลองส่งน้ำท่าอู่กำลังแห้งลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เริ่มมีความกังวลว่าจะต้องประสบปัญหาภัยแล้ง นาข้าวที่ไถดินไว้ต้องชะลอการเพาะปลูกไว้ชั่วคราว

ชาวบ้านในพื้นที่ ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ และ ต.เสื้อโฮก อ.เมือง จ.ชัยนาท ได้แจ้งกับทีมข่าวว่ากำลังเริ่มวิตกกังวลกับสถานการณ์น้ำในคลองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นคลองส่งน้ำหลักที่ชาวนาในพื้นที่รับน้ำจากโครงการส่งน้ำมโนรมย์ ที่ในปัจจุบันคลองอู่ตะเภากำลังแห้งลงอย่างต่อเนื่อง จนระดับน้ำเหลือต่ำในบางจุดมีน้ำไหลเลี้ยงคลองสูงไม่ถึง 10 เซนติเมตร หลายจุดเหลือน้ำติดคลองเป็นแอ่งเล็กๆ ทำให้ชาวบ้านเริ่มมีความกังวลใจว่าอาจจะได้รับความลำบากจากสภาวะภัยแล้ง ส่วนชาวนาบางส่วนที่ไถดินเพื่อเตรียมการเพาะปลูก ก็ต้องชะลอการเพาะปลูกไว้ก่อนเพราะน้ำในคลองเหลือน้อย และอาจจะไม่เพียงพอที่จะปลูกข้าวหรือพืชอื่นๆ โดยชาวนาหลายรายบอกว่าคงต้องรอความชัดเจนจากโครงการชลประทานว่าจะส่งน้ำเข้ามาช่วยเหลือหรือไม่ โดยบางรายเตรียมที่จะปลูกพืชทดแทนตามนโยบายของภาครัฐ แต่ก็ไม่มั่นใจกับน้ำที่มีอยู่จึงอยากขอความชัดเจนจากหน่วยงานราชการก่อนที่จะลงทุนเพิ่ม เพราะหากต้องประสบภัยแล้งคงจะต้องขาดทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจะยิ่งซ้ำเติมความเป็นอยู่ให้ย่ำแย่ลง