วิศิษฐ์ แสนบัวโพธิ์ Young smart farmer ต้นแบบของเกษตรกรคนรุ่นใหม่ แห่งอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

คุณวิศิษฐ์ แสนบัวโพธิ์ อายุ 36 ปี หรือ คุณโมค ลูกชายพ่อพัด แม่พันปี แสนบัวโพธิ์ เปิดสวนพื้นที่ 14 ไร่ ให้สื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม พื้นที่ตั้งแต่ปากทางเข้าอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ติดถนนสายหลัก ประมาณ 100 เมตร ซ้ายมือมองเห็นหอถังน้ำเพื่อการเกษตร นั่นแหละใช่เลย จบการศึกษาปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 5 หมู่ที่ 7 บ้านบัวทอง ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร. (088) 772-1448

แต่งงานแล้ว กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา

คุณวิศิษฐ์เป็นคนน่ารัก เอื้ออาทร อารมณ์ดี พร้อมเล่าให้ฟังว่า เมื่อกรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายเรื่อง Young smart farmer (YSF.) เกษตรกรคนรุ่นใหม่ ตนเองได้รับการสนับสนุนจาก คุณเรืองศักดิ์ ถนอมสิทธิ์ เกษตรอำเภอโพธิ์ชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรตำบล โดยเฉพาะ ท่านประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ให้ความสำคัญเรื่อง YSF. “การเริ่มต้นที่ดีเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง” เป็นเกษตรกรคนรุ่นใหม่ต้องมีการวางแผนที่ดี แผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เช่น ตนเองปลูกป่า 2-2-0 ไร่ ปลูกต้นไม้ยางนา ชิงชัน เต็ง รัง ต้นกุง ต้นพันชาติ สักทอง รายได้ต้องเกิดตั้งแต่ระยะ 20 วัน 45 วัน 90 วัน หรือ 4 เดือน 6 เดือน และจนกว่าไม้ป่าที่กล่าวมาจะคลุมพื้นที่ เราต้องหาไม้ “แซม” ผักบุ้งอายุ 15-25 วัน เก็บขายได้ มะเขือ พริก 50-90 วัน พืชผักอื่นๆ เช่น ตะไคร้ หน่อไม้ฝรั่ง กล้วย น้อยหน่า มะละกอ แตงไทย บวบ มันเทศ พื้นที่ชุ่มชื้น มีปุ๋ยอินทรีย์อยู่ในดิน ไม้ป่าเจริญเติบโตเร็วมาก มีการหาเชื้อเห็ดป่ามาเพาะในสวนป่า นั้นคืออนาคตของป่าส่วนตัว และเป็นบำนาญให้เกษตรกรในวันข้างหน้า ปัจจุบันต้นไม้ป่าอายุ 1 ปีครึ่งเท่านั้น โตเร็วมากๆ

คุณวิศิษฐ์เดินนำหน้าพร้อมเล่าให้ฟัง เป็นนายแบบถ่ายภาพไปด้วย พบมะละกอสุกในสวนเก็บโชว์ด้วย บอกว่า แล้งที่ผ่านมาได้เงินกว่าหมื่นบาท เฉพาะมะละกอ กล้วย ขายทั้งกล้วยสุก กล้วยดิบ ใบตองกล้วย แปลงไม้ผล มีมะม่วง ลำไย พุทรา เงาะ แบบผสมผสาน พื้นที่ 2-2-0 ไร่ มันเบอร์รี่ 1-0-0 ไร่ เสาวรส 1-0-0 ไร่ พื้นที่กันไว้ปลูกพืชหมุนเวียนประมาณ 4-0-0 ไร่ แตงโม หน่อไม้ฝรั่ง พริก มะเขือเปราะ มะเขือยาว

คุณวิศิษฐ์ บอกว่า พืชทำเงินคือ “หญ้า” พันธุ์ปากช่อง 1 ขายต้นละ 1 บาท เนเปียร์แคระ ต้นละ 1 บาท หญ้าหวานอิสราเอล ต้นละ 2 บาท ผลิตปีละ 1 ล้านต้น ภายใน 1 ปี 4-5 รุ่น ต่อปี ตัดชิดดิน เกิดขึ้นมาใหม่ภายใน 45-60 วัน เรียกว่า เงินงอกจากดินได้ทั้งปี วางแผนปลูกให้ดี ช่วงก่อนเก็บเกี่ยวข้าวหญ้าธรรมชาติเริ่มหมด เป็นช่วงทำเงิน อีกช่วงคือ ปลูกพืชหลังนาชาวนาไถกลบตอซังข้าว “หญ้าไม่มี” เป็นโอกาสทำเงินของคุณวิศิษฐ์ แต่มีข้อจำกัดคือ ฤดูหนาวหญ้าจะออกดอก แต่ต้องทำให้ได้เงินรอเราอยู่ข้างหน้า

“กับลูกค้าเราคือ ชาวปศุสัตว์ทั้งหลาย มีเงินเข้าไร่นาสวนผสม YSF ทุกวัน แรงงานไม่จ้างประจำ ไม่จ้างทั้งวัน 3 ชั่วโมง 120 บาท ได้งานมาก คนงานไม่เหนื่อย ไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องเลี้ยงข้าวปลาอาหาร มาทำงาน 06.00-09.00 น. ตัดหญ้ามัดหญ้ากลับบ้าน หากมีความจำเป็นจ้างชุดต่อไป ใส่ปุ๋ย 09.00-12.00 น. ช่วงบ่ายอากาศร้อนก็พัก ขายหญ้าได้ 2,000-3,000 บาท จ่ายค่าแรงงาน 4 คน 480 บาท บ่ายขายพืชผัก กล้วย มะละกอ มีรายได้ทุกวัน ผมมีความสุขมากๆ ครับ กับการทำงานเกษตรกรรม ไปทำงานกรุงเทพฯ ตื่นเช้าๆ โหนรถเมล์เข้าทำงานตรงเวลา นานๆ ได้โอที เดือนละ 15,000-20,000 บาท เป็นลูกน้องเขา…อีสานเรียกว่า แหล่งเขา…กลับมาเป็นนายตนเองดีกว่า ใครว่าเกษตรกรทำแล้วไม่รวย มันอยู่ที่สมองครับ” คุณวิศิษฐ์ บอก

วันข้างหน้า จะจัดเป็น “ศูนย์เรียนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก.” มีอาคารฝึกอบรม ที่พักผ่อน ขอบคุณรัฐบาลที่จัดโครงการดีๆ Young smart farmer (YSF.) ส่วนใหญ่ไม่ได้จบทางการเกษตรมา บางคนจบพาณิชย์ การตลาด บางคนจบวิศวะ คุณวิศิษฐ์จบด้านอาหาร

ความสำเร็จอยู่ที่ความตั้งใจความขยันหมั่นเพียร คุณวิศิษฐ์บอกยินดีต้อนรับทุกท่าน

เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562