กระทรวงวิทย์จัดงานแอ็กไบโอยิ่งใหญ่27กพ.-2มีค. โชว์งานวิจัยเด่นมะระหัวใจ-แตงหอมอโรม่า -พริกทนแล้ง

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยว่า การประชุมและแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร  (International Conference Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017 : AGBIO2017) หรืองานแอ็กไบโอ จะจัดระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคมนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะทรงเป็นองค์ประธานเปิด  ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพและโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ โดยใช้จุดแข็งที่มีอยู่ ได้แก่ ความพร้อมของวัตถุดิบทางการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพ และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พร้อมต่อยอดสู่การนำไปใช้ประโยชน์

ที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดสู่การทำการเกษตรสมัยใหม่ เช่น การพัฒนาพันธุ์พืชให้มีลักษณะดีเด่นตามความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ พันธุ์อ้อยต้านทานโรคแมลงที่ให้ผลผลิตน้ำตาลสูง หรือพันธุ์มันสำปะหลังที่ให้ผลผลิตแป้งสูง ตลอดจนการพัฒนาใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และเอนไซม์จากจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตรให้เป็นสารชีวภาพมูลค่าสูง

นางอรรชกากล่าวว่า ภายในงานจะมีตัวอย่างนวัตกรรมอาหารและเกษตรจำนวนมาก เช่น From Lab to Market: ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวโพดข้าวก่ำ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสกัดจากข้าวโพดม่วงต้านทานมะเร็งและชะลอวัย, ขนมอบกรอบที่ผลิตจากข้าว, มะระหัวใจ, แตงหอมอโรม่า และ พริกทนแล้ง, อาหารแปรรูปจากเห็ด (โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) และ มะเขือเทศความหวานสูง, เทคโนโลยีเพื่อตรวจวัดรังผึ้ง เป็นต้น