กยท. ร่วมสัมมนาถนนยางพารา ครั้งที่ 2 ณ กัวลาลัมเปอร์ แลกเปลี่ยนความรู้ต่อยอดงานวิจัยถนนยาง กระตุ้นความต้องการใช้ยางในอนาคต

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ถนนผสมยางพารา ครั้งที่ 2 (2nd Edition of Seminar on Rubberized Road) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัยถนนผสมยางพารา กระตุ้นความต้องการใช้ยางในอนาคต โดยมีรัฐบาลประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง ในฐานะผู้แทนไทยเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาครั้งนี้ กล่าวว่า การสัมมนาเชิงปฏิบัติการของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำยางพารามาผสมเพื่อทำถนน เป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศและยังเป็นการเพิ่มความต้องการใช้ยางในอนาคต อีกทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความคิดเห็นทางวิชาการในการนำยางพารามาใช้ในการสร้างถนน พัฒนาและต่อยอดงานวิจัยด้านถนนผสมยางพารา และที่สำคัญจะเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

รองผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตยางธรรมชาติ และเป็นประเทศแรกๆ ในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาถนนผสมยางพารา ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลไทยในการนำยางพารามาเป็นส่วนประกอบในการทำถนน ซึ่งมีการใช้จริงแล้วในหลายพื้นที่ในประเทศ ดังนั้น การเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมสัมมนา และเป็นประโยชน์ต่อ กยท. ในการพัฒนาบุคลากรในสายวิชาการ อีกทั้งยังช่วยต่อยอดงานวิจัยด้านถนนผสมยางพาราในอนาคต รวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนายางพารากับองค์กรระหว่างประเทศอีกด้วย